Poistenie do hôr Generali

0
32

Idete na lyžovačku alebo na letnú turistiku a nechcete zostať bez ochrany v prípade núdze? S poistením na hory od poisťovne Generali máte pokrytý váš pobyt vo vysokohorskom prostredí pre prípad nutnosti využitia Horskej záchrannej služby bez ohľadu na to, či ste sa vybrali na bežnú vychádzku alebo ste priaznivcom extrémnych športov či jaskyniarstva.

Poistenie na hory si môžete v poisťovni Generali dojednať ako samostatné poistenie na presný počet dní alebo na celých 12 mesiacov, ale aj v rámci celoročného a dlhodobého cestovného poistenia. Vo vyšších balíkoch toto poistenie pokrýva aj náklady na záchranné akcie.

Ktorá z možností poistenia sa vám oplatí viac a čo všetko viete v poistení do hôr získať, vám môže veľmi jasne a zároveň pohodlne ukázať online poistná kalkulačka alebo porovnávač poistenia. Vďaka týmto nástrojom si viete z pohodlia domu a za pár minút zvoliť také poistné krytie, ktoré vám pomôže v prípade problémov na horách a zároveň za skvelú cenu.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody poistenia do hôr Generali

Poistenie na hory Generali je určené pre všetkých turistov a milovníkov športu. Pokrýva totiž tak klasickú pešiu turistiku, ako aj lyžovanie, horolezectvo alebo lezenie na skalách. Miera poistnej ochrany závisí jedine od toho, aký balíček a s akým krytím si dojednáte.

Poistenie do hôr od Generali je určené na pokrytie nákladov Horskej záchrannej služby na území Slovenskej republiky vo vysokohorskom prostredí, kde pôsobí.

Poistenie sa obvykle dojednáva podľa počtu dní, v prípade, ak potrebujete toto poistenie na celý rok, viete ho uzatvoriť samostatne aj v rámci celoročného cestovného poistenia.

Pokrytie poistenia je tak pre bežnú letnú turistiku, ako aj pre zimné športovanie.

Poistníkom môže byť fyzická aj právnická osoba, pričom poistenie je možné dojednať na dobu určitú, najviac však na obdobie jedného roku. Poistenie je určené pre všetky ročné obdobia, musíte si len vybrať balík pokrytia konkrétnych udalostí, prípadov alebo činností. Výber balíka závisí od toho, čomu sa plánujete pri svojom pobyte v horách venovať.

Predmetom poistenia je pokrytie nákladov na Horskú záchrannú službu, konkrétne ide o:

 • skutočne vynaložené náklady na záchranu poisteného v horských oblastiach vrátane priepastí a jaskýň v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia
 • nevyhnutné a odôvodnené náklady na technické zabezpečenie zvozu, znášania, vyprostrednia, pátrania a prevozu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia
 • náklady týkajúce sa tak pozemného alebo aj leteckého prevozu po zranení, úraze alebo inom probléme, ktorý spôsobí, že sa neviete vrátiť z horskej oblasti samostatne
 • náklady na prepravu a zvoz telesných pozostatkov po úmrtí a to z miesta, kde Horská záchranná služba zasahovala, až do miesta prebratia pozostatkov zdravotnou službou

NEMUSÍTE SA OBMEDZOVAŤ

S poistením na hory poisťovne Generali sa nemusíte obmedzovať ohľadom aktivít. Kým základný balíček pokrýva turistiku aj lyžovanie, v prípade rozšíreného krytia sa môžete venovať aj paraglidingu, jaskyniarstvu alebo jazde na snežných vozidlách.

Balíky a moduly poistenia do hôr Generali

Ak si chcete dojednať poistnú ochranu na hory v poisťovni Generali, môžete siahnuť po samostatnom poistení s výberom dvoch rôznych úrovní poistnej ochrany, prípadne si viete vybaviť poistenie úkonov Horskej záchrannej služby v cestovnom poistení.

Tu sú všetky možnosti, ktoré Generali ponúka, s detailným predstavením:

Základný balík

 • ak ste rekreačný lyžiar alebo turista, ktorý príliš neriskuje, pre bezpečný pobyt vo vysokohorskom prostredí si môžete zvoliť základný balík poistenia Generali
 • v balíku sú pokryté štandardné aktivity, v prípade leta ide o bežnú pešiu turistiku po vyznačených vysokohorských trasách a chodníkoch pri dodržaní podmienok
 • v zimnom období je súčasťou balíka zjazdové aj bežecké lyžovanie, jazda na boboch, snowboarding a tiež sánkovanie, samozrejme, tiež po vyznačených trasách

Balík Extrém

 • pokiaľ máte radi viac aktivity a nechcete sa riadiť len vyznačenými trasami, poisťovňa má pre vás v ponuke aj rozšírený balík poistenia na hory pod názvom Extrém
 • tento balík zahŕňa napríklad jaskyniarstvo, lezenie na cvičných skalách, horolezectvo, paragliding aj jazdu na horskom bicykli, všetko pri dodržaní poistných podmienok
 • v zime si zas môžete užiť poistnú ochranu aj pri jazde na snežných vozidlách a pre zimné športy pokryté v základnom balíku, ale aj mimo trás a vo voľnom teréne

Poistenie v rámci dlhodobého cestovného poistenia

 • poistenie pátrania, záchrany a zásahu Horskej záchrannej služby na území Slovenskej republiky môže byť aj súčasťou celoročného cestovného poistenia
 • s poistnou ochranou na hory sa môžete v prípade uzatvorenia tohto poistenia vybrať bez problému vo všetkých vyšších balíkoch, okrem základného balíku Klasik
 • s týmto poistením máte k dispozícii aj ďalšie poistenia, napríklad úrazové alebo poistenie zodpovednosti a vo vyšších balíkoch aj nadštandardnú asistenciu

Územná platnosť poistenia do hôr Generali a obmedzenia predmetu poistenia

Štandardné poistenie do hôr pokrýva preplatenie nákladov na záchranné práce v pôsobnosti Horskej záchrannej služby. Tá operuje vo viacerých oblastiach na Slovensku vo vysokohorskom prostredí, ide hlavne o najnavštevovanejšie destinácie.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Tu sú oblasti, ktoré Horská záchranná služba v SR pokrýva:

 • samozrejmosťou je pokrytie najznámejších turistických oblastí, či už ide o Západné, Vysoké alebo Belianske Tatry, Kysuckú vrchovinu, Javorníky a Bukovské Vrchy
 • oblasťou pôsobenia záchrannej služby sú aj horské územia na strednom Slovensku, napríklad Kremnické vrchy, Slovenský raj a tiež oblasť Nízkych Tatier
 • poistenie môžete využiť aj pri turistike v Malej Fatre, Veľkej Fatre, v Pieninách, Stredných Beskydách, Kysuckých Beskydách a Moravsko-sliezskych Beskydách

POISTIŤ NA HORY SA VIETE AJ DO ZAHRANIČIA

Ak budete chcieť navštíviť horské prostredie a hory v zahraničí, pre pokrytie týchto situácií štandardné poistenie do hôr nie je určené. Poisťovňa Generali ale ponúka v rámci svojho krátkodobého cestovného poistenia pokrytie nákladov na záchranné práce aj v zahraničí.

Kontakty na asistenčné služby Generali a Horskú záchrannú službu

Či už navštívite hory v lete alebo v zime, aj pekné počasie a na prvý pohľad bezproblémová turistika či športovanie sa môžu za pár sekúnd zmeniť v nočnú moru. Pre tieto prípady sa oplatí poznať dôležité kontakty, ktoré vám pomôžu v krízových situáciách.

Využiť môžete hlavne kontakt na záchranné zložky a na asistenčné služby:

Horská záchranná služba: Pátranie, hľadanie, vyslobodzovanie a prepravu zranených má v horských oblastiach po celom Slovensku na starosti Horská záchranná služba. Jej centrálna linka určená pre volania v tiesni je na skrátenom čísle 18 300, kam sa dovoláte 24 hodín denne a kde vám môžu priamo zorganizovať pomoc.

Telefón pre asistenčné služby: Druhou možnosťou, ktorú ponúka priamo poisťovňa Generali, je kontaktovať jej asistenčné služby. Tie vám môžu pomôcť tiež, napríklad konzultáciou alebo zabezpečením ďalšieho postupu. Aj tie sú k dispozícii 24 hodín denne a pri volaní zo Slovenska kontaktujte číslo 0800 121 122.

Najčastejšie otázky o poistení do hôr Generali

Ak vás zaujímajú aj iné záležitosti súvisiace všeobecne s poistením do hôr alebo poistením v Generali, tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky a dotazy súvisiace s touto témou. Týkajú sa hlavne praktického pokrytia, poistných súm či povinnosti uzavrieť poistenie.

Tu sú jednotlivé otázky a odpovede na ne:

Do akej sumy prepláca poisťovňa Generali týmto poistením náklady?

Tak, ako pri každom type poistenia, aj v prípade poistenia na hory je poistné krytie do sumy označenej ako poistná suma. V prípade tohto poistenia ide o sumu vo výške 16.500 €. Suma predstavuje hornú hranicu alebo skôr horný limit poistného plnenia za všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistnej doby, čiže sumu, ktorou sa pokrýva predmet poistenia.

Pre koho sa viac oplatí krátkodobé a pre koho viac celoročné poistenie?


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ak idete na hory len raz či dvakrát za rok a vždy len na niekoľko dní, je pre vás výhodnejšie dojednať si krátkodobé poistenie, ktoré vás vyjde len zopár €. Ak však budete navštevovať vysokohorské prostredie častejšie, výhodnejšie môže byť celoročné poistenie. Ak cestujete aj do zahraničia, najviac sa oplatí cestovné celoročné poistenie aj s pokrytím hôr.

Potrebujem poistenie na hory aj v prípade lyžovania v strediskách?

Je pravda, že záchranne zásahy a akcie v lyžiarskych strediskách počas prevádzkovaného času sú hradené prevádzkovateľmi horských dopravných zariadení, to však neznamená, že by ste nemohli využiť aj poistenie do hôr. Platí to hlavne v prípade vyšších balíkov, ktoré pokrývajú aj také situácie a prípady, ktoré sa môžu stať všeobecne na horách.

Kto si nemusí dojednávať poistenie na hory?

V zásade si nemusí poistenie na pokrytie nákladov na záchranné akcie Horskej záchrannej služby dojednávať nikto, ale potom tieto náklady treba hradiť zo svojich financií. Povinnosť úhrady takýchto nákladov nemajú jedine neplnoleté fyzické osoby a osoby bez spôsobilosti na právne úkony. Ide o jediné výnimky, ktoré zákon pozná.

Uzatvorenie poistenia do hôr Generali online a prečo využiť porovnanie

Chcete vedieť, ktoré poistenie alebo jeho balík sú pre vás najlepšie a najvýhodnejšie? Spravte si porovnanie, kde sa dozviete odpovede na všetky základné otázky. Využiť môžete služby online porovnávačov, ktoré vám pomôžu aj s uzatvorením poistenia.

Všetko vybavíte z pohodlia domova a za pár minút:

Na úvod stačí zadať údaje ohľadom počtu dní poistenia a počtu osôb.

Potom si zvolíte šírku poistnej ochrany a počkáte na porovnanie.

Z celej ponuky poistení na hory si vyberiete to, ktoré je pre vás najlepšie.

Počkáte na doručenie poistnej zmluvy, zaplatíte poistné a to je všetko.

Nemusíte nikam ísť, s nikým sa dohadovať na osobnom stretnutí, nikam telefonovať a ani nič zisťovať. Kvalitné porovnávače vám so všetkým pomôžu a to vrátane možnosti zaplatiť za poistenie online. Mnohé z nich totiž používajú systém CardPay, ktorý prináša platenie za poistenie kartou online, prípadne aj platbu mobilom s využitím špeciálneho QR kódu.

Uzatvorenie poistenia cez internet mám v tomto prípade viacero benefitov:

 • na jednom mieste získate kompletný prehľad o všetkých poisteniach a balíčkoch, takže si viete dojednať aj na hory také krytie, ktoré sa bude hodiť pre vás
 • s využitím online kalkulačky získate presnú cenu, čo znamená, že vás už neprekvapia žiadne iné položky a viete si tak porovnať rovnaké poistenie s rôznymi cenami
 • viacero kalkulačiek a porovnávačov je súčasťou väčších portálov, takže v rámci ich služieb môžete získať aj bezplatné poradenstvo pri výbere najlepšieho poistenia

V prípade, že si ešte stále neviete, ktoré poistenie je pre vás najlepšie, práve vďaka porovnaniu viacerých alternatív to viete za pár minút zistiť. Nemusíte obehávať osobne poisťovne a zisťovať aktuálne cenové ponuky a akcie, všetko vyriešite cez váš počítač, tablet alebo smartfón. Vďaka internetu si viete poistenie dojednať aj na poslednú chvíľu.

DOKUMENTY V ELEKTRONICKEJ PODOBE

K modernej forme porovnania a uzatvorenia poistenia patria aj moderné formy doručenia poistných dokumentov. To isté platí aj pri cestovnom poistení a poistení na hory, kde nemusíte čakať, kým vám všetky doklady prídu poštou, ale obdržíte ich mailom.

Online Generali kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie do hôr

Nevyhnutnou súčasťou dojednania čo najvýhodnejšieho poistenia je využitie online poistných kalkulačiek. Tento spôsob výpočtu aj porovnania poistenia je čoraz viac využívaný a to prakticky pri každom druhu poistenia od majetkového až po úrazové.

Nie všetky kalkulačky a porovnávače sú ale dostatočne kvalitné, preto:

 • sledujte, či porovnávač pracuje so všetkými poisteniami a ponúka komplexné porovnanie týkajúce sa nielen cien poistenia, ale aj šírky poistnej ochrany
 • je veľké plus, ak je porovnávač alebo kalkulačka dlhšie na trhu a ide o známejšie značky, ktoré majú dostatok referencií, prípadne sú v rámci väčších portálov
 • tie najkvalitnejšie online nástroje nie sú len o anonymnom a mechanickom výpočte poistenia, ale aj o poradenstve, napríklad aj cez špeciálnu infolinku
 • je tiež výhodou, ak vám online kalkulačka alebo porovnávacia služba pomôžu aj s platením za poistenie online, samozrejme, bez skrytých provízií

S overenými a serióznymi kalkulačkami získate poistenie na mieru a to s úplne presným výpočtom zahŕňajúcim všetky možné zľavy a výhody. Vďaka kvalitným online porovnávačom zas viete za pár minút získať poistenie presne na mieru a to aj pri poistení na hory, vrátane pokrytia všetkých činností alebo rizikových športových aktivít.

Ak chcete získať najlepšie poistenie na hory od Generali, naša online kalkulačka je tu pre vás:


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here