1. krok
Vyplňte ŠPZ v kalkulačke

2. krok
Porovnajte ponuky všetkých poisťovní

3. krok
Vyberte si najlepšie a najlacnejšie PZP

PZP online kalkulačka

✓ BONUS
Komunálna ponúka pri bezškodovom priebehu zľavu až do 60%

✓ ZĽAVA PRE ZŤP A HISTORICKÉ VOZIDLÁ
Až vo výške 20%

✓ ASISTENČNÉ SLUŽBY
Základný balík je v cene PZP

✓ PRIPOISTENIA
Možnosť pripoistenia pre stret so zverou, čelné okno, batožinu, živelné pohromy

Skúsenosti

„Komunálna poisťovňa ma zaujala množstvom pripoistení, ktoré sú v cene základného PZP a takisto ma zaujali aj bezplatné asistenčné služby. S poisťovňou som doteraz nemal žiaden problém, všetko prebehlo online bez komplikácií.“

Bernard, 42 rokov
Hodnotenie 5/5

do 5 miliónov
krytie náhrady škôd na zdraví

do 2 miliónov
krytie náhrady vecných škôd a ušlého zisku

2 varianty
poistenia PZP

PZP Komunálna poisťovňa

História Komunálnej poisťovne siaha do roku 1993, kedy vznikla v meste Žilina. O rok neskôr začalo jej pôsobenie ako univerzálna poisťovňa, v tom čase zmenila sídlo na Banskú Bystricu. Tak ako už hovorí aj logo, je súčasťou skupiny Vienna Insurance Group a to od roku 2001. S poisťovňou Kontinuita sa zlúčila v roku 2009. V súčasnosti Komunálna sídli v Bratislave a počtom poistení na Slovensku je na štvrtom mieste.

Povinné zmluvné poistenie PZP musí mať uzatvorené každé motorové vozidlo s priradenými značkami ŠPZ. V opačnom prípade hrozí sankcia až do výšky 3200€. Z PZP resp. zákonnej poistky sa kryjú škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla a to ako materiálne škody tak aj škody na zdraví. Teda ak niekomu spôsobíte škodu šoférovaním auta, finančná kompenzácia sa vypláca z vašej PZP. Platby je možné rozdeliť na štvrťroky, polrok alebo zaplatiť ročne.

Komunálna poisťovňa ponúka 2 balíky:

GARANT PLUS

  • škody na zdraví a usmrtenia sa kryjú vo výške 5 240 000 €, na počet zranených a usmrtených sa ohľad neberie
  • škody vecné (na majetku) a ušlom zisku sú kryté na výšku max 1 050 000 €

EUROGARANT PLUS

  • škody na zdraví a usmrtenia sa kryjú vo výške 5 240 000 €, na počet zranených a usmrtených sa ohľad neberie
  • škody vecné (na majetku) a ušlom zisku sú kryté na výšku max 2 100 000 €

PZP KOMUNÁLNA POISŤOVŇA KALKULAČKA

Komunálna poisťovňa pre súčasný rok ponúka bezplatné benefity vo forme pripoistení. Sú to tieto poistné plnenia:

Pripoistenie živelná udalosť

Poistné plnenie kryje škody spôsobené do sumy 5000€ so spoluúčasťou 10%. Príklady poistných udalostí: pád stromu, stĺpov, stožiarov, povodeň, záplava, zosuv pôdy, lavína, pád skaly, víchrica, námraza, pád lietadla a pod.

Pripoistenie úraz vodiča a posádky

Poistné plnenie kryje škody na zdraví pre prípad autonehody a následného úrazu šoféra a posádky do výšky 3320 € na každého člena posádky.

Pripoistenie batožina

Poistné plnenie kryje škody na batožine do sumy 500 €, pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5t.

Asistenčné služby Komunálna poisťovňa

Komunálna ponúka základný balík asistenčných služieb už v základnom balíku, ktoré platí na území SR ale aj v zahraničí. Spadajú do neho technické, predcestovné, administratívno-právne a lekárske asistencie. V základnom krytí poisťovňa preplatí za rok 1500€. Pre náročnejších motoristov si Komunálna pripravila rozšírený balík asistenčných služieb, kde ročne prepláca 7200€. Zákazník si môže vybrať zo 4 balíkov asistenčných služieb. Buď využije základné asistencie obsiahnuté v PZP alebo si doplatí za Špeciál Plus (4,98€) alebo Optimum Plus (9,97%).

Asistenčné služby zastrešuje GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. Viac info o asistenčných službách TU.

PZP KOMUNÁLNA POISŤOVŇA KALKULAČKA

PZP Komunálna poisťovňa výhody a bonusy

  • Bezškodový priebeh zaručí percentuálny bonus až do výšky 60% (prvú zavinenú škodovú udalosť komunálna poisťovňa odpúšťa)
  • Pri ročnej platbe zľava 3%
  • Pre kmeňových klientov, ale aj nových zákazníkov bonusy v prípade využitia viacerých služieb 5% – 20%
  • Obchodné zľavy až do 45%
  • Zľavy pre ZŤP alebo historické vozidlá vo výške do 20%

PZP KOMUNÁLNA POISŤOVŇA KALKULAČKA

Komunálna poisťovňa kontakt

Infolinka: 0800 11 22 22

Výpoveď PZP Komunálna poisťovňa adresa

Ak ste sa rozhodli vypovedať poistnú zmluvu tak výpoveď PZP zašlite tu:

Komunálna poisťovňa, a.s Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

PZP KOMUNÁLNA POISŤOVŇA KALKULAČKA

Užitočné články o PZP KOMUNÁLNA POISŤOVŇA

Hodnotenie:

PZP Komunálna poisťovňa
Počet hlasov: 26 Priemer:4.9 (98.46%)