Cestovné poistenie Wüstenrot

0
88

Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia aj celoročné poistenie ponúka pre jednotlivcov aj rodiny poisťovňa Wüstenrot. Tá umožňuje poistiť sa pre cestovanie po Európe alebo aj po celom svete a to osobám až do veku 75 rokov. V rámci poistenia si viete dojednať nielen základné pokrytie liečebných nákladov, ale aj mnohé ďalšie oblasti a pripoistenia.

K poisteniu získavate asistenčné služby a to 24 hodín denne, bez ohľadu na lokalitu. Poistiť si viete aj zimné športy, náklady Horskej záchrannej služby v SR a v najvyššom balíku je k dispozícii aj poistenie technickej pomoci do zahraničia pre vaše auto.

Podobne ako v prípade iných povinností, aj cestovné poistenie Wüstenrot si viete dojednať online. Môžete na to využiť porovnávače a online kalkulačky, ktoré vám poskytnú výpočet a presné ceny poistenia v závislosti od vybraných rizík či územnej platnosti. Skúsenosti ukazujú, že takto získate nielen najvýhodnejšie, ale aj najkomplexnejšie poistenie.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia Wüstenrot

Poisťovňa Wüstenrot ponúka štandardné krátkodobé cestovné poistenie, ale aj celoročné cestovné poistenie. Uzavrieť ho môžu jednotlivci aj skupiny, čo využívajú predovšetkým rodiny s deťmi. Ku krátkodobému poisteniu si poistíte aj rizikové športy a činnosti.

Štandardné krátkodobé cestovné poistenie Wüstenrot je určené pre tých, ktorí hľadajú poistenie do 90 dní, pričom toto poistenie môže platiť pre Európu aj celý svet.

Ak budete cestovať počas roka pravidelnejšie, je pre vás určené celoročné cestovné poistenie, ktoré Wüstenrot ponúka pre mladých aj pre seniorov do 75 rokov.

Seniori majú poistenie bez prirážky, dohodnúť sa dá aj tzv. variant „Rodina“.

Štandardné poistenie zahŕňa liečebné náklady a to tie, ktoré sú spojené s úrazom, náhlou chorobou alebo smrťou. Podľa zvoleného balíka si viete pripoistiť aj ďalšie udalosti, ale napríklad získať aj technickú asistenciu do zahraničia pre vaše vozidlo, prípadne poistenie nákladov horskej služby. Všetko závisí od typu a úrovne poistnej ochrany.

Pokiaľ ide o dôvody, pre ktoré sa rozhodnúť pre Wüstenrot, sú to najmä tieto:

 • šírku poistného krytia si viete vybrať veľmi jednoducho, stačí len zvoliť príslušný balík pre krátkodobé cestovné poistenie aj pre celoročné cestovné poistenie
 • ak budete skupina viacerých ľudí, môžete si dojednať výhodnejšie skupinové poistenie, pričom nemusí ísť nevyhnutne len o skupinu s príbuzenským vzťahom
 • ku každému poisteniu získavate automaticky aj asistenčné služby a to 24 hodín denne, v najvyššom balíku sú aj consierge služby, ktoré sú veľmi praktické
 • Wüstenrot ponúka aj poistenie pre seniorov a to do veku až 75 rokov, na rozdiel od mnohých konkurenčných poisťovní je poistenie v tomto prípade bez prirážky

POISTENIE AJ PRE PRACUJÚCICH

V cestovnom poistení od poisťovne Wüstenrot si viete dojednať aj špeciálne poistenie pre viaceré rizikové povolania a pracujúcich, napríklad pre automechanikov, šoférov, letušky, taxikárov alebo pre manuálne práce. Poistenie je možné dojednať aj krátkodobo.

Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia Wüstenrot

Tak krátkodobé, ako aj celoročné poistenie, ponúka Wüstenrot s poistnou ochranou a krytím rozdeleným do viacerých balíkov. V základnom stupni sú zahrnuté len liečebné náklady, v tom najvyššom môžete mať dokonca aj technickú asistenciu pre auto, čo je praktické.

Tu sú parametre a podmienky jednotlivých poistení:


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Krátkodobé cestovné poistenie

Ak hľadáte poistenie za účelom ochrany a krytia pre prípad jednorazovej dovolenky alebo občasného cestovania, krátkodobé poistenie Wüstenrot je pre tento účel ideálnou voľbou. Uzavrieť ho viete pokojne aj na 1 deň, ale napríklad aj na 90 dní bez prestávky.

Poistné krytie je v prípade tohto poistenia rozdelené do troch balíkov:

 • základný balík S kryje liečebné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti a to s horným poistným limitom 100.000 €
 • ak hľadáte väčšie pokrytie, zvoľte si balík M, ktorý ponúka jednak vyšší limit na liečebné náklady, až do 150.000 €, ale aj širšiu poistnú ochranu
 • v balíku M možno nájsť okrem poistenia liečebných nákladov aj poistenie batožiny a dokladov, poistenie pre prípad úrazu a poistenie zodpovednosti za škodu
 • najvyšším balíkom, ktorý Wüstenrot ponúka, je balík L, kde je limit na liečebné náklady až 350.000 €, ale aj oveľa širšie pokrytie niektorých poistných udalostí
 • v balíku L možno nájsť všetky poistenia z balíka M a navyše ešte dve, konkrétne poistenie meškania batožiny a poistenie technickej pomoci pre vaše auto v zahraničí
 • poisťovňa ponúka aj možnosť pripoistenia rizikových športov, manuálnej práce alebo už existujúcich chronických ochorení

Krátkodobé poistenie Wüstenrot môžu uzavrieť individuálne osoby, ale aj rodiny a skupiny viacerých ľudí. Poisteným môže byť osoba až do veku 75 rokov, poistenie si viete uzavrieť na 1 až 90 dní a viete si k nemu dojednať zvlášť ako dodatočné pripoistenia poistenie storno cesty a poistenie nákladov Horskej záchrannej služby na území Slovenskej republiky.

Cestovné poistenie na dobu neurčitú

Ak vám krátkodobá ochrana nestačí a potrebujete cestovať po celý rok, môžete si uzavrieť komplexné a dlhodobé cestovné poistenie na dobu neurčitú. Aj tu je poistná ochrana rozdelená na viacero balíkov, v tom najvyššom je dokonca poistenie vo finančnej núdzi.

Oproti krátkodobému poisteniu má to dlhodobé až štyri rôzne úrovne:

 • v základnej úrovni Basic máte poistenie štandardných liečebných nákladov do výšky 225.000 € a poistenie nákladov Horskej záchrannej služby na území SR
 • vyšší balík Intermediate pokrýva okrem toho aj poistenie batožiny a dokladov, poistenie pre prípad úrazu a poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku
 • v tomto balíku je limit pre liečebné náklady zhodný, pri poistení zodpovednosti však musíte rátať s nutnosťou spoluúčasti, konkrétne vo výške 150 €
 • balík Prestige ponúka to isté, čo balík Intermediate, s rovnakým poistným limitom pre liečebné náklady, ale aj niektoré ďalšie poistenia pre širšiu ochranu a pokrytie
 • ide konkrétne o poistenie právnej pomoci, poistenie meškania letu alebo meškania hromadnej dopravy, poistenie meškania batožiny, poistenie technickej pomoci pri nehode alebo poruche motorového vozidla v zahraničí, poistenie vo finančnej núdzi a poistenie storna zájazdu či dovolenky
 • pre tých, čo chcú mať kompletné pokrytie, ale vyšší limit pre liečebné náklady, má Wüstenrot balík Ultimate, ktorý zahŕňa pokrytie podobné balíku Prestige, ale limit na pokrytie liečebných nákladov je dvojnásobný, čiže až 450.000 €

Toto poistenie je možné dohodnúť pre jednotlivcov a skupiny, pričom poistencom môže byť aj osoba vo veku do 75 rokov bez akýchkoľvek úvodných prirážok. Poistenie zahŕňa aj poistenie zimných služieb a službu Consierge, ktorá zabezpečí napríklad poskytnutie informácií o kultúrnych podujatiach či rezervačné a donáškové služby v zahraničí.

Územná platnosť cestovného poistenia Wüstenrot a obmedzenia predmetu poistenia

Poisťovňa Wüstenrot ponúka svoje cestovné poistenie s platnosťou po celom svete. Ak si vyberiete celoročné cestovné poistenie, bude platné pre všetky krajiny sveta, kde je možné poskytnúť poistnú ochranu a pokrytie liečebných nákladov či iných udalostí.

V prípade, že chcete uzavrieť len krátkodobé cestovné poistenie, máte na výše z dvoch balíkov a to buď balík Európa alebo balík Svet. Výnimkou je však poistenie právnej pomoci, kde pomoc nepokrýva prípady, ktoré sa stali alebo súvisia s územím Kanady alebo USA.

Ak ide o územnú platnosť cestovného poistenia, tu je niekoľko dôležitých informácií:

 • do zóny Európa patrí územie Európy v geografickom zmysle a územie Turecka, Izraela, Tuniska, Kanárskych ostrovov, Maroka, Egypta a celého ostrova Cyprus
 • ak si vyberiete pri krátkodobom cestovnom poistení zónu Svet, patria tam všetky krajiny a štáty s výnimkou SR, územná platnosť poistenia na hory zas je len v SR

DAJTE SI POZOR NA RIZIKOVÉ ŠTÁTY A KRAJINY

Pri cestovnom poistení platia aj viaceré výluky a z pohľadu územnej platnosti ide o výluky dotýkajúce sa krajín, ktoré boli označené ako nebezpečné alebo rizikové. V týchto krajinách nemusíte poistnú ochranu mať a všetky potenciálne riziká či finančné náklady znášate sami.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Wüstenrot

K obom typom poistenia ponúka poisťovňa Wüstenrot aj asistenčné služby, ktoré sú zahrnuté vo všetkých balíkoch vrátane tých základných. Tieto služby sú k dispozícii 24 hodín denne a 365 dní v roku a sú k dispozícii v slovenskom alebo v českom jazyku.

Rozsah asistencie je pomerne široký a zahŕňa napríklad nasledovné služby a servis:

 • ešte pred cestovaním je k dispozícii predcestovná asistencia, ktorá zahŕňa napríklad informácie ohľadom očkovania, klimatických podmienok či kultúrnych pamiatok
 • zorganizovanie a vyhľadanie lekárskej starostlivosti, zabezpečenie ambulantného ošetrenia a uhradenie nákladov súvisiacich s lekárskou starostlivosťou a ošetrením
 • ak je to potrebné, tak aj vyhľadanie najbližšej nemocnice a zabezpečenie hospitalizácie so všetkými nevyhnutnými úkonmi, zabezpečenie repatriácie do vlasti
 • podľa úrovne môžete získať aj právnu asistenciu pre rôzne prípady a pokiaľ budete cestovať vlastným autom, tak aj technickú asistenciu pri problémoch s ním

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie Wüstenrot

Poisťovňa Wüstenrot ponúka svoje poistenie nielen za komplexných, ale aj výhodných podmienok. Cena poistenia sa odvíja ale od viacerých faktorov, pričom mnohé z nich viete ovplyvniť už hneď pri dojednaní poistnej zmluvy a tak ovplyvniť výšku poistného.

Ak tak chcete spraviť, zamerajte sa hlavne na nasledujúce podmienky, parametre a faktory:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Najdôležitejším faktorom, ktorý vplýva na cenu poistenia, je typ poistenia. Krátkodobé poistenie je obvykle v porovnaní s dlhodobým vyššie v prepočte na jeden deň poistenia. Ďalšie faktory sú územná platnosť poistenia, šírka poistnej ochrany, čiže výber konkrétneho balíka, šírka pripoistení, doba poistenia a počet osôb.

Zľavy a bonusy: Podobne ako aj pri iných poisteniach, aj v rámci cestovného poistenia môžete získať niektoré zľavy či bonusy. Poisťovňa Wüstenrot ponúka toto poistenie s finančným zvýhodnením v prípade uzatvorenia skupinového poistenia, čo využívajú najčastejšie rodiny. Ušetriť tak môžete na cene poistenia dospelých aj detí.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Ak ide o faktory, ktoré naopak znamenajú vyššie nároky, tak najvýraznejšie sa prejaví uzatvorenie pripoistení k hlavnému poistnému balíku. Môže ísť o pripoistenie chronických ochorení, pripoistenie manuálnej práce a pripoistenie rizikových športov. S vyššou cenou poistenia ale prichádza aj lepšie poistné krytie a vyššia ochrana.

POROVNAJTE SI KRÁTKODOBÉ A CELOROČNÉ POISTENIE

Veľký vplyv na cenu poistenia má samozrejme typ, čiže či ide o krátkodobé alebo dlhodobé poistenie na celý rok. Ak budete cestovať počas roka viac krát, napríklad 3 či 4 krát, nechajte si pripraviť cenovú ponuku na oba varianty, možno budete sami prekvapení rozdielom.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie Wüstenrot

Nie všetko sa dá vybaviť len online alebo cez internet, hoci možnosti využitia tejto komunikácie neustále stúpajú. Zmeny v zmluvách alebo získanie niektorých informácií je však občas praktickejšie a lepšie riešiť osobne, telefonicky alebo písomne.

Ak budete chcieť poisťovňu kontaktovať, môžete využiť nasledujúce možnosti:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava.

Infolinka: Pre získanie všeobecných informácií môžete použiť infolinku, ktorú poisťovňa Wüstenrot za týmto účelom prevádzkuje. Infolinka funguje v pracovné dni a to od 08:00 do 17:00, pričom ak budete volať zo Slovenska, použite číslo 0850 60 60 60 a pri volaní zo zahraničia +421 2 33 06 88 00. Cieľom infolinky je podávanie informácií o poistení.

Telefón pre asistenčné služby: Ak potrebujete využiť službu asistenčnej starostlivosti, môžete nepretržite 24 hodín denne a 365 dní v roku kontaktovať asistenčnú službu. Stačí zavolať na číslo + 421 2 20 51 08 23. Asistenciu môžete kontaktovať v prípade úrazu, choroby alebo aj v iných prípadoch, na ktoré sa vzťahuje cestovné poistenie.

Výpoveď a zrušenie: Akékoľvek zmeny v poistnej zmluve musíte ohlásiť písomne a zaslať všetky informácie, prípadne aj potrebné doklady a listiny, poštou na adresu poisťovne pre písomnú korešpondenciu. To platí ja pre zrušenie alebo výpoveď poistenia, či už to bude do 2 mesiacov od jeho uzatvorenia, alebo do 6 týždňov od dátumu výročia.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení Wüstenrot

Cestovné poistenie je čoraz populárnejšie a to platí aj o ponuke poisťovne Wüstenrot. Veľa ľudí však neovláda presne všetky detaily alebo podmienky takéhoto poistenia, hlavne ak ide o niektoré praktické otázky spojené s poistnou ochranou na cestách.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Tu sú najvýznamnejšie dotazy spolu odpoveďami na ne:

Je tzv. výhodný variant „Rodina“ určený iba pre rodiny?

Primárne je síce skupinové poistenie tohto typu určené práve pre rodičov a deti, ale využiť ho môžu aj „nerodiny“. Tento variant môžu využiť 4 osoby a to aj bez príbuzenského vzťahu. Spoločne s hlavným poistencom, na ktorého bude poistenie uzavreté, môžu cestovať aj jedna dospelá osoba vo veku do 75 rokov a 2 deti, každé môže mať ľubovoľný vek do 18 rokov.

Ktoré športy treba pripoistiť k cestovnému poisteniu a ktoré sú už zahrnuté?

Štandardné cestovné poistenie kryje rekreačné športy, vrátane rekreačného lyžovania či snowboardingu. Ak však budete vykonávať rizikové športy, napríklad rekreačné potápanie do 10 metrov s inštruktorom, let na rogale, paragliding, vysokohorskú turistiku, vodné lyžovanie, rafting, jachting alebo jazdu na vodnom či snežnom skútri, musíte si vybaviť pripoistenie.

Ktoré povolania by si mali zvoliť aj pripoistenie manuálnej práce?

Ide o také povolania, v ktorých prevažuje fyzická práca nad duševnou námahou. Poisťovňa uvádza viacero typov prác, medzi nimi napríklad povolania automechanik, čalunník, debnár, dlaždič, drevorubač, elektrikár, elektromechanik, inštalatér, klampiar, kováč, kuchár, kominár, plynár, natierač, obkladač, ošetrovateľ zvierat, au-pair, ošetrovateľka a opatrovateľka.

Kedy a za akých okolností možno uzatvoriť balík poistenia storna?

Balík pre pokrytie storno zájazdu či dovolenky sa uzatvára s poistným limitom od 500 € do 10.000 €. Spoluúčasť je v tomto prípade vo výške 20 %, čiže do tejto sumy pokrývate náklady z vlastných prostriedkov. Poistenie storna môžete uzatvoriť najneskôr 20 dní pred plánovaným prekročením hraníc SR, deň prekročenia sa do tejto lehoty nepočíta.

Uzatvorenie cestovného poistenia Wüstenrot online a prečo využiť porovnanie

Jednou z najpohodlnejších ciest, ako si uzatvoriť cestovné poistenie, je využitie internetu. Aby ste si mohli uzavrieť krátkodobé či celoročné poistenie, stačí vám smartfón alebo počítať s pripojením na internete a cez rôzne kalkulačky či porovnávače vybavíte všetko online.

Postup porovnania a uzatvorenia je veľmi jednoduchý:

Najskôr si vyberiete typ poistenia, dobu, počet osôb a územnú platnosť.

Potom zadáte šírku poistného krytia a počkáte na porovnanie všetkých poisťovní.

Vyberiete si poistenie, ktoré vám vyhovuje najviac a vyplníte svoje osobné údaje.

Počkáte na doručenie poistnej zmluvy, podpíšete ju a zaplatíte poistné.

Porovnanie je teda otázkou niekoľkých minút a vyžaduje si jedine zadanie vstupných parametrov a podmienok ohľadom konkrétneho typu a doby poistenia. Ak ide o platbu poistného, zaplatiť viete jednoducho cez internet, či už s využitím platby kartou online, prevodného príkazu cez internet bankinkg alebo aj cez QR kód s mobilným telefónom.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Takéto porovnanie, dojednanie a vybavenie cestovného poistenia má viacero plusov:

 • nemusíte nikam ísť a zisťovať aktuálne ceny a akcie, všetky podmienky a parametre za vás zistí porovnávač či kalkulačka a premietne do ceny
 • nepotrebujete nikam telefonovať, všetko prebieha bez akéhokoľvek osobného kontaktu, ale môžete získať viaceré online informácie poradenského typu
 • dojednanie poistenia je otázkou niekoľkých minút a to isté platí aj v prípade platby, hlavne zaplatenie za poistenie kartou cez CardPay je rýchle a pohodlné

Všetky dokumenty, hlavne poistná zmluva, vám prídu domov cez email v elektronickej prílohe. Stačí si ich teda len vytlačiť, ak budete chcieť. Veľkým plusom je aj možnosť získať úplný prehľad o všetkých poistkách a to nielen z pohľadu cien, ale aj šírky poistného krytia. To vám môže pomôcť rozhodnúť sa, ktoré poistenie je skutočne komplexné.

POISTENIE PRESNE NA MIERU

S využitím porovnávačov získate nielen výhodnú cenu, ale predovšetkým poistenie presne na mieru a podľa vašej situácie. Viete si totiž navoliť všetky riziká a situácie, pre ktoré sa chcete poistiť, ale zároveň si nemusíte vyberať také služby ktoré nepotrebujete.

Online Wüstenrot kalkulačka a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Na prvý pohľad je vybavenie cestovného poistenia cez internet jednoduché a výhodné, ale to platí len vtedy, ak využijete seriózne, spoľahlivé a kvalitné online kalkulačky alebo porovnávače. Bohužiaľ, na internete možno nájsť aj také, ktoré to nespĺňajú.

Pri výbere kalkulačky a porovnávača zvážte aj nasledovné faktory:

 • či je kalkulačka súčasťou väčšieho alebo špecializovaného poistného portálu alebo služby, ideálne je, ak sa jedná o kalkulačku s dlhodobými referenciami
 • či je porovnanie naozaj nestranné a hlavne komplexné, to znamená, že by malo zahŕňať všetky možné parametre, nielen tie finančné, ale aj nefinančné
 • či je výpočet poistného presný a predovšetkým na mieru, to znamená, že sú tu zahrnuté všetky možné zľavy a akcie a maximálna individualizácia
 • či si viete poistenie nielen vypočítať a porovnať, ale aj dojednať cez internet, úplne ideálne aj s platením, to však musí byť priamo na účet poisťovne

Pri výbere poistenia nezabudnite zvoliť také poistné krytie a také pripoistenia, ktoré naozaj potrebujete a viete ich naplno využiť. Lepšie a kvalitnejšie kalkulačky a porovnávače vám s tým môžu pomôcť, napríklad aj cez rôzne praktické rady. To vám uľahčí porovnanie a ukáže len tie poistky, ktoré splnia vaše nároky.

Ak chcete uzavrieť výhodné online cestovné poistenie Wüstenrot, tu je naša kalkulačka:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here