Cestovné poistenie Poštová poisťovňa

0
93

Hľadáte poistenie, ktoré vám pokryje nečakané výdavky na liečbu či iné problémové udalosti na dovolenke po celom svete? Poštová poisťovňa má v ponuke zaujímavé cestovné poistenie, ktoré je určené nielen pre obvyklé pokrytie liečebných nákladov, ale napríklad aj pre prípad straty batožiny, trvalých následkov úrazu alebo aj pre rekreačné či rizikové športy.

Okrem tohto štandardného krátkodobého poistenia si viete dojednať aj špeciálne cestovné poistenie k platobným kartám, ktoré je ideálne na letné či zimné dovolenky a zahŕňa nielen poistenie a pokrytie nákladov v zahraničí, ale napríklad aj poistenie na hory u nás.

Pre všetkých, čo hľadajú nielen komplexnú poistnú ochranu, ale aj pohodlie a jednoduchosť pri vybavovaní poistky, je dobrou správou, že cestovné poistenie Poštovej poisťovne si viete vypočítať a porovnať aj cez online kalkulačku. Taktiež si ho viete cez internet uzatvoriť a to presne na mieru podľa toho, kde a v akej šírke potrebujete mať poistnú ochranu


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia Poštovej poisťovne

Poštová poisťovňa ponúka poistenie určené pre pokrytie liečebných nákladov, ale napríklad aj poistenie pokrývajúce riziká spojené so súťažnou športovou činnosťou. Súčasťou poistenia sú široké asistenčné služby vrátane predcestovnej a informačnej asistencie.

Ponuka poistenia je založená na krátkodobom cestovnom poistení určenom pre cestovanie do zahraničia, ktoré môže byť obohatené o viaceré pripoistenia.

Vhodným doplnkom je dlhodobé cestovné poistenie k platobným kartám, ktoré však kryje udalosti nielen v zahraničí, ale napríklad aj náklady na Horskú službu v SR.

Krátkodobé poistenie môže mať územnú platnosť len pre časté dovolenkové destinácie.

Štandardne pokrýva cestovné poistenie od Poštovej poisťovne náklady súvisiace s liečbou ochorení alebo náhlych úrazov, prípadne so službami spojenými s úmrtím poistenca. Rozšírené balíky však ponúkajú aj poistenia majetkového typu, napríklad batožiny, prípadne poistenie zodpovednosti za škodu a v najvyššom balíku je pokryté aj úrazové poistenie.

Medzi najväčšie benefity a plusy cestovného poistenia Poštovej poisťovne patria:

 • poisťovňa ponúka tak individuálne, ako aj rodinné poistenie, výhodou sú tiež zvýšené vekové hranice, pre poistníka až do 71 rokov, poistenie detí je až do veku 19 rokov
 • poistenie si viete dojednať ako fyzická aj právnická osoba, môže slúžiť nielen na bežné výlety a dovolenky, ale aj na brigády, administratívne a manuálne práce
 • pri dojednaní dlhodobého poistenia nie je limitovaný počet ciest do zahraničia počas poistenia a počas jednej cesty je predĺžená doba poistnej ochrany až na 60 dní
 • pripoistiť si viete aj niektoré rizikové športy, ktoré iné poisťovne nemusia ponúkať, napríklad paintball, skoky na lane, vzpieranie, safari, historický šerm či športový lov

DOPLNKOVÉ ASISTENČNÉ SLUŽBY UŽ V CENE

Súčasťou cestovného poistenia v Poštovej poisťovni sú aj doplnkové asistenčné služby a to v zaujímavej šírke a navyše bez akýchkoľvek doplatkov. Platí to však len pre dva vyššie balíky poistenia, v základnom tieto služby nemáte. Ten je však zaujímavý nízkou cenou.

Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia Poštovej poisťovne

Na rozdiel od iných poisťovní, Poštová poisťovňa sa svojimi poistnými produktmi orientuje hlavne na tých cestovateľov, ktorí potrebujú poistenie na dovolenku, nákup, turistiku, cestovanie spojené so športovaním alebo aj na pracovné cesty do zahraničia.

Ponuka poistenia zahŕňa tieto dva poistné produkty s nasledovnými podmienkami:

Štandardné krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia

Základom ponuky Poštovej poisťovni je krátkodobé cestovné poistenie určené pre pokrytie udalostí a prípadov v zahraničí. Ide o poistenie, ktoré vám poskytuje ochranu až po dobu 90 dní, pričom poistenie môžu uzavrieť súkromné osoby aj obchodné firmy.

Toto poistenie ponúka Poštová poisťovňa s nasledujúcimi podmienkami:

 • poistenie je určené pre krátkodobé cesty do zahraničia, či už za účelom dovolenky, administratívnej služobnej cesty, manuálnej práce alebo aj za účelom brigády
 • poistenie sa dojednáva v jednom z troch balíkov, v Základnom balíku máte pokryté poistenie liečebných nákladov spojených s náhlymi chorobami alebo úrazmi
 • vo vyššom Rozšírenom balíku už máte ochranu rozšírenú aj o poistenie batožiny a doplnkové asistenčné služby, ide o poistenie pre najčastejšie prípady a situácie
 • v najvyššom Komplexnom balíku sú pokryté aj úrazy a ich trvalé následky alebo smrť v dôsledku úrazu a rovnako tak poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú iným

K tomuto poisteniu si viete, bez ohľadu na zvolený balík, dojednať aj pripoistenia:

Pripoistenie rekreačných zimných športov: Ak budete chcieť počas svojej dovolenky alebo pobytu prevádzkovať klasické zimné športy, napríklad lyžovanie, sánkovanie, bobovanie, snowboarding alebo snowtubing, toto pripoistenie je ideálne pre vás. Pokrýva rekreačné športovanie po vyznačených trasách, zjazdovkách alebo na vyznačených miestach.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Pripoistenie rizikových športov a súťažnej činnosti: V prípade, že sa neuspokojíte s bežnými športmi, ale milujete adrenalín a viac rizika, môžete si dojednať toto pripoistenie. Vzťahuje sa na prevádzkovanie letných aj zimných rizikových a adrenalínových športov vrátane známych „Iron Man“ športov a to aj pri športových súťažiach.

Pripoistenie stornovacích poplatkov: Posledným pripoistením, ktoré sa hodí už nielen pre športovcov, ale aj na bežné dovolenky, predĺžené víkendy alebo na pracovné cesty, je pripoistenie storno poplatkov. Toto pripoistenie pokrýva náklady v prípade zrušenia alebo stornovania plánovanej a už zaplatenej cesty do zahraničia v cestovnej kancelárii.

Cestovné poistenie k platobným kartám na doma aj do zahraničia

Ak máte platobné karty Poštovej banky, môžete si vybaviť v Poštovej poisťovni tiež zaujímavé celoročné cestovné poistenie. Je ideálne na turistické výlety, dovolenky aj s bežným športovaním, nákupné cesty, wellness alebo poznávacie zájazdy.

Poistenie je poskytované s nasledujúcimi podmienkami a parametrami:

 • poistenie začína dňom vydania karty a trvá po celú dobu jej platnosti, do zahraničia môžete cestovať neobmedzený počet krát a poistenie platí prvých 60 dní cesty
 • poistenie je možné zriadiť ku karte značky Maestro alebo MasterCard, územnou platnosťou poistenia sú všetky krajiny, na Slovensku ale len pre poistenie do hôr
 • poistenie kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť za škodu na zdraví alebo veci, právnu ochranu v zahraničí a u nás zásahy Horskej záchrannej služby
 • súčasťou poistenia sú aj doplnkové asistenčné služby, pričom poistenie môžete využiť na turistickú aj administratívnu služobnú cestu, má teda komplexné pokrytie

Toto cestovné poistenie si môžete dojednať ako individuálne pre držiteľa platobnej karty, ale aj ako rodinné. Poistiť sa môže každá osoba ktorá má ku dňu začiatku poistenia 71 rokov a menej. V prípade rodinného poistenia sa ochrana vzťahuje aj na príslušníkov, ktorí cestujú osobitne. Poistené sú aj deti a to až do dovŕšenia 19. roku života, čo je ďalšia výhoda.

Územná platnosť cestovného poistenia Poštovej poisťovne a obmedzenia predmetu poistenia

Podobne, ako aj iné poisťovne, aj cestovné poistenie Poštovej poisťovne vás chráni na cestách v zahraničí vo všetkých krajinách, či už ide o cieľové krajiny alebo o tie, ktorými prechádzate. Výlukou z územnej platnosti je územie Slovenskej republiky, okrem poistenia na hory.

Zaujímavosťou je, že poistenie si viete dojednať aj pre najčastejšie dovolenkové destinácie, konkrétne pre Balkán a Južnú Európu, nielen pre štandardné zóny Európa alebo celý svet. Týmto sa Poštová poisťovňa odlišuje od väčšiny ostatnej konkurencie v cestovnom poistení.

Tu sú všetky možnosti ohľadom platnosti poistného pokrytia a ochrany:

 • štandardnou možnosťou pokrytia je zóna Európa, ktorá vám poskytuje poistnú ochranu v územnej oblasti Európy a k tiež v Egypte, Maroku, Tunisku a v Turecku
 • ak potrebujete komplexnejšie pokrytie a nechcete sa vôbec obmedzovať, môžete si zvoliť poistenie platné pre zónu Svet, ktorá zahŕňa všetky krajiny okrem SR
 • špecialitou krátkodobého poistenia v Poštovej poisťovni je poistenie v rámci zóny Chorvátsko, ktoré zahŕňa nielen túto krajinu, ale aj iné obľúbené destinácie na juhu

VÝLUKY Z ÚZEMNEJ PLATNOSTI CESTOVNÉHO POISTENIA

Okrem výluk týkajúcich sa Slovenskej republiky treba pri poistení pamätať aj na výluky z poistnej ochrany v prípade nebezpečných a rizikových krajín či oblastí. Na týchto územiach sa na vás poistné krytie vzťahovať nemusí a cestovanie tohto typu je na vlastné riziko.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Poštovej poisťovne

Súčasťou cestovnou poistenia Poštovej poisťovne môžu byť asistenčné služby, ktoré sú poskytované nonstop 24 hodín denne. Tieto služby sú poskytované v zahraničí a ich súčasťou je konzultácia, ale aj sprostredkovanie či priama pomoc a organizácia pomoci v núdzi.

Servis asistenčných služieb je veľmi široký, toto sú najdôležitejšie služby:

 • predcestovná asistencia, ale aj poskytnutie informácií alebo priama pomoc pri nutnosti vyhľadať lekára kvôli ošetreniu, vyšetreniu alebo v prípade hospitalizácie v zahraničí
 • pomoc pri zložení zálohy na súdnu kauciu, avšak až po zložení finančnej protihodnoty tretej osoby, pomoc pri strate osobných a cestovných dokladov a platobných kariet
 • vyslanie náhradného pracovníka a notifikácia určených osôb v prípade okolností, ktoré budú znamenať zmenu priebehu cesty alebo pobytu v zahraničí z rôznych dôvodov
 • pomoc pri oneskorenom dodaní batožiny vrátane poskytnutia primeranej náhrady, pomoc pri oneskorení letu a pomoc pri predčasnom návrate z cesty v zahraničí

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie Poštovej poisťovne

Ak ide o ceny cestovného poistenia v Poštovej poisťovni, tie sú závislé od mnohých okolností. Je pravdou, že dominantne na cenu vplýva hlavne šírka poistného krytia, čiže množstvo prípadov a udalostí, kedy sa na vás vzťahuje poistenie, ale sú tu aj iné faktory.

Toto sú okolnosti najviac vplývajúce na poistné:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Poistné a jeho výška súvisia predovšetkým s technickými parametrami poistnej zmluvy a s jednotlivými poistnými podmienkami. Medzi základné faktory vplývajúce na cenu tak patria zvolený balíček poistenia, územná platnosť poistenia, počet poistených osôb, doba poistenia a zvolené pripoistenia.

Zľavy a bonusy: Poštová poisťovňa, podobne ako iné poisťovne, uplatňuje pri svojom cestovnom poistení aj niektoré zvýhodnenia oproti základným cenovým podmienkam. Z nich najdôležitejšie je zvýhodnenie vyplývajúce z územnej platnosti zóny Chorvátsko a zľava v rámci programu odmeňovania Poštovou bankou pri platbe jej bankomatovou kartou.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Opakom zliav a bonusov sú tie okolnosti, ktoré znamenajú zvýšenie ceny poistného. V prípade Poštovej poisťovne ide hlavne o pripoistenia, či už pre športy alebo pre storno poplatky. Navýšenie ceny je však adekvátne o vyššiu poistnú ochranu, otázkou potom je už len to, či ju viete naplno využiť.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


DOBRE ZVÁŽTE ŠÍRKU POISTNEJ OCHRANY

V snahe dosiahnuť čo najnižšiu cenu poistenia sa mnoho ľudí volí len najzákladnejšie balíky poistnej ochrany. Tie síce pokrývajú najdôležitejšie náklady, čiže náklady na lekársku a zdravotnú starostlivosť, ale sú ochudobnené o niektoré iné situácie. Dobre to zvážte.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie Poštovej poisťovne

Ak potrebujete využiť asistenčné služby alebo sa chcete informovať ešte pred uzatvorením poistenia o niektorých konkrétnych podmienkach, môžete Poštovú poisťovňu kontaktovať viacerými spôsobmi. To isté platí aj v prípade zmien či zrušenia poistnej zmluvy.

Tu sú jednotlivé spôsoby kontaktu podľa konkrétnej situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava.

Infolinka: Ak potrebujete získať ďalšie alebo všeobecné informácie ohľadom poistných programov cestovného poistenia Poštovej poisťovne, môžete kontaktovať jej telefonickú infolinku. Operátori linky sú vám k dispozícii každý pracovný deň okrem štátnych sviatkov v čase od 07:00 do 20:00 a to na telefónnom čísle + 421 2 3300 0031.

Telefón pre asistenčné služby: Ak chcete oznámiť poistnú udalosť alebo potrebujete využiť predcestovnú asistenciu či rovno asistenčné služby v mieste zahraničného pobytu, môžete zavolať na telefonickú linku asistenčných služieb. Tá je vám k dispozícii na čísle + 421 3300 0031, prípadne dokumenty môžete zaslať faxom na + 421 2 5960 8155.

Výpoveď a zrušenie: Ak chcete ukončiť poistnú zmluvu, nepredĺžiť ju alebo vypovedať, prípadne potrebujete spraviť nejaké zmeny v tej aktuálnej, môžete sa obrátiť na Poštovú poisťovňu písomnou formou na adresu pre písomnú korešpondenciu. Pre zapísanie zmien, napríklad v rámci osobných údajov, pošlite poštou aj potrebné prílohy.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení Poštovej poisťovne

Okrem teoretických údajov ohľadom poistných limitov či dobe poistenia je dôležité poznať cestovné poistenie aj z pohľadu niektorých praktických záležitostí. Za týmto účelom sme zozbierali najčastejšie otázky a dotazy ohľadom poistenia v Poštovej poisťovni.

Tu sú, spoločne s odpoveďami:

Ktoré štáty alebo krajiny spadajú do zóny poistenia Chorvátsko?

Poštová poisťovňa ako jediná na poistnom trhu v oblasti cestovného poistenia ponúka špecializáciu na najobľúbenejšie dovolenkové destinácie v špecifickom balíku územnej platnosti poistenia. Do tejto zóny patria Chorvátsko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Čierna hora a Taliansko.

Je potrebné dojednať si pripoistenie, ak sa chcem lyžovať?

Áno a to s pripoistením rekreačných zimných športov. Toto pripoistenie pokrýva nielen lyžovanie, ale aj zimné korčuľovanie, snowboarding, monoski, bežkovanie, sánkovanie, bobovanie alebo snowtubing. Podmienkou však je, aby šlo o rekreačný priebeh športov a to po vyznačených zjazdovkách a trasách, v prípade korčuľovania o vyhradené miesta.

Čo robiť, ak chcem vykonávať aj iné športy?

Ak ste priaznivcom adrenalínových, rizikovejších alebo extrémnejších športov, potrebujete si k štandardnému cestovnému poisteniu vybaviť ešte navyše špeciálne pripoistenie rizikových športov. Pripoistenie si musíte uzavrieť aj vtedy, ak budete športy vykonávať súťažne, čiže nie rekreačne. Zoznam pokrytých športov nájdete v poistných podmienkach.

Je možné uzatvoriť poistenie aj vtedy, ak ide o prácu v zahraničí?

Áno, ak budete v zahraničí pracovať v rámci 90 dňovej lehoty, na ktorú sa dá najviac toto cestovné poistenie od Poštovej poisťovne uzatvoriť. Poistenie je možné uzatvoriť tak za účelom ochrany v prípade administratívnych, ako aj manuálnych činností, dokonca aj pre tých, čo pôjdu do zahraničia na brigádu.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie cestovného poistenia Poštovej poisťovne online a prečo využiť porovnanie

Internetové a online porovnávacie služby zamerané na poistenie zažívajú vzostup popularity. Týka sa to aj cestovného poistenia a to aj v prípade Poštovej poisťovne. Porovnať a uzavrieť si toto poistenie tak môžete aj z pohodlia domova.

Postup porovnania a dojednania poistky je nasledovný:

Vyberiete si dobu poistenia, územnú platnosť a počet osôb, ktoré poisťujete.

Zvoľte si všetky riziká a situácie, pre ktoré hľadáte cestovné poistenie.

Počkajte na porovnanie možností a potom zadajte svoje údaje a odošlite žiadosť.

Po tom, čo vám príde poistná zmluva, podpíšte ju a zaplaťte cenu poistenia.

Takto viete vybaviť poistenie napríklad aj cez smartfón alebo tablet, dôležité je len to, aby ste mali pripojenie na internet. To využijete nielen pri porovnávaní či uzatváraní poistenia, ale rovnako aj pri platbe zaň. Spoľahlivé a kvalitné porovnávače alebo online kalkulačky vám totiž pomôžu aj s platením poistného.

Porovnanie poistenia online so sebou prináša viacero výhod:

 • najviditeľnejšia je pochopiteľne pohodlnosť celého procesu, nakoľko všetko vybavíte pokojne aj z pohodlia svojho gauča, nemusíte ani nikam telefonovať
 • veľkou výhodou je finančná úspora, vďaka porovnaniu jednotlivých poistení a poisťovní si viete vybrať najlepší pomer kvality a ceny
 • plusom môže byť aj nezávislé poradenstvo, hlavne vtedy, ak budú kalkulačka alebo porovnávač súčasťou komplexného poistného portálu

Nefinančným, no o to zaujímavejším benefitom, je možnosť získať komplexné informácie o cestovnom poistení a to práve vďaka porovnaniu aj s inými alternatívami oproti preferovanému balíčku. Môže sa tak stať, že nakoniec získate ešte kvalitnejšie a komplexnejšie cestovné poistenie, ako ste chceli.

NEZABUDNITE NA ZAPLATENIE POISTENIA NAČAS

Aby ste mohli požívať poistnú ochranu a krytie, nezabudnite na včasné uhradenie poistného. Kvalitné online porovnávače a kalkulačky vám s tým vedia pomôcť a umožnia vám zaplatiť za poistenie najrýchlejším možným spôsobom, čiže platobnou kartou cez internet.

Online kalkulačka Poštovej poisťovne a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Na ceste za najlepším a najvýhodnejším poistením pre cestovanie do zahraničia nezabudnite na online poistné kalkulačky. Pomôžu vám nielen s nastavením poistenia presne na mieru, ale aj so získaním najlepších podmienok. Vyberajte si však len tie kvalitné a overené.

Nájsť a rozlíšiť ich môžete podľa týchto faktorov:

 • kalkulačka alebo porovnávač patria pod nejaký väčší poistný portál, prípadne majú aspoň dlhšiu históriu, vyššiu poznateľnosť a referencie
 • porovnanie je nezávislé, bez uprednostňovania akýchkoľvek poisťovní, zároveň je kompletné, čiže nielen o cenách, ale aj o poistnom krytí
 • nemenej dôležité je, aby bol výpočet maximálne aktuálny a presný a nedošlo k navyšovaniu o skryté poplatky alebo nejaké provízie
 • kvalitná a seriózna kalkulačka vám poistenie nielen vypočíta či porovná, ale aj pomôže uzavrieť a zaplatiť čo najviac pohodlne, čiže online

Cestovné poistenie viete uzavrieť cez internet pohodlne, rýchlo a výhodne práve vďaka kvalitným porovnávačom a kalkulačkám. Seriózne online poistné nástroje prinášajú hlavne nadpriemerné služby, či už ide o nestranné poradenstvo pri výbere alebo možnosť platby poistného aj cez mobilný telefón s využitím QR kódu.

Jedna takáto kvalitná online kalkulačka pre cestovné poistenie Poštovej poisťovne je aj tu:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here