Poistenie do hôr Union

0
217

Ak ste milovníkom turistiky na Slovensku a hľadáte poistenie pre pokrytie nečakaných nákladov a výdavkov spôsobených problémami či zraneniami, poistenie na hory od poisťovne Union by ste si mali určite všimnúť. Ide totiž o poistenie, ktoré vám pomôže s pokrytím nákladov v situácii, kedy budete potrebovať využiť Horskú záchrannú službu.

Poistenie na hory je možné v poisťovni Union dojednať samostatne, ale napríklad aj v rámci komplexného cestovného poistenia. Na rozdiel od krátkodobého alebo dlhodobého poistenia je však toto poistenie určené len pre prípady poistnej ochrany na Slovensku.

Výhodou je, že podobne ako aj pri bežnom cestovnom poistení, aj poistenie do hôr si viete dojednať cez internet, čiže online. Známa je aj možnosť uzatvorenia cez SMS, tu sa však pripravujete o najväčšiu výhodu a tou je možnosť porovnania poistenia nielen v poisťovni Union a tiež presný výpočet cez online kalkulačku, ktorá vám pomôže s výberom.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody poistenia do hôr Union

Poistenie na hory Union vám ponúka kompletnú ochranu, či už chodíte pravidelne do Vysokých Tatier alebo len raz za čas na turistiku do nižšie položených oblastí. Poistenie je vhodné pre rekreačných turistov aj skialpinistov a milovníkov náročných výstupov.

Poistenie do hôr od Unionu pokrýva náklady na pátranie a záchranné činnosti Horskej záchrannej služby na území Slovenskej republiky tam, kde je jej pôsobnosť.

Dojednať si ho viete na konkrétne dni, napríklad ak idete na jednorazovú dovolenku, ale aj na celý rok, čo sa hodí pre fanúšikov pravidelne turistiky po celom Slovensku.

Poistenie môžete mať samostatne, alebo v rámci komplexného cestovného poistenia.

Poistiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a ktorej vek ku dňu začiatku poistenia neprekročil hranicu 70 rokov. Poistenie je určené pre tiesňové situácie spojené s ohrozením zdravia a života alebo pre náklady spojené so smrťou, pričom tieto situácie a prípady musia byť v pôsobnosti činnosti Horskej záchrannej služby.

Poisťovateľ v rámci poistenia na hory pokrýva nasledovné typy nákladov a činností:

 • vyhľadávanie a pátranie po osobe v horských oblastiach v pôsobnosti Horskej záchrannej služby a v prípade nájdenia osoby činnosti smerujúce k vyslobodeniu
 • pozemnú prepravu z miesta zásahu Horskej záchrannej služby do miesta odvozu riadnou dopravnou zdravotnou službou do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia
 • leteckú prepravu nehradenú z verejného zdravotného poistenia z miesta zásahu Horskej záchrannej služby do miesta odvozu riadnou dopravnou zdravotnou službou
 • prepravu a zvoz telesných pozostatkov z miesta zásahu Horskej záchrannej služby do miesta prebratia a riadneho odvozu telesných pozostatkov príslušnými službami

ŠPECIFICKÉ POISTENIE PRE ĽUDÍ NAD 70 ROKOV

Ak vek poisteného prekročil ku dňu začiatku poistenia hranicu 70 rokov, je poistenie takejto osoby možné, ale len za predpokladu špecifickej podmienky. V poistnej zmluve totiž musí byť dojednaná riziková skupina a to buď označená ako turista alebo ako šport.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Balíky a moduly poistenia do hôr Union

Poisťovňa Union ponúka poistenie do hôr ako samostatné poistenie v dvoch variantoch. Prvým je poistenie určené len pre konkrétne dni, čiže ide o krátkodobé poistenie na hory, druhým variantom je dlhodobé poistenie platné počas celého roku.

Každé z týchto poistení má svoje osobitné parametre a podmienky:

Krátkodobé poistenie na hory

 • ak potrebujete poistenie len na konkrétny výlet, dovolenku alebo turistiku, viete si v poisťovni Union dojednať krátkodobé poistenie a to až v troch rôznych balíčkoch
 • v základnom balíčku nazvanom Hory je poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej službe spoločne s úrazovým poistením trvalých následkov aj smrti
 • vo vyššom balíčku Relax nájdete naopak okrem poistenia zásahov Horskej služby všetky ostatné pokrytia, teda aj poistenie zodpovednosti a poistenie batožiny
 • ak chcete mať pokryté všetky prípady a situácie, odporúčame uzavrieť balíček Komplet, ktorý obsahuje všetko od zásahov Horskej služby až po poistenie batožiny

Dlhodobé celoročné poistenie na hory

 • pre tých cestovateľov, ktorí navštevujú hory pravidelne, je výhodnejšie dojednať si celoročné poistenie, či už z hľadiska ceny, ale samozrejme aj z hľadiska pohodlia
 • aj v tomto prípade sú k dispozícii tri balíčky, pričom základný balíček Hory obsahuje pokrytie technickej pomoci pri záchrannej akcii Horskou záchrannou službou v SR
 • ak chcete vyššiu úroveň poistnej ochrany, balíček poistenia Doma ponúka navyše poistenie zodpovednosti za škodu voči iným, poistenie batožiny a úrazové poistenie
 • v najvyššom balíčku Komplet nájdete poistné krytie z balíčka Doma a navyše aj poistenie storna už objednanej služby a tiež poistenie predčasného návratu

Územná platnosť poistenia do hôr Union a obmedzenia predmetu poistenia

Poistenie na hory od poisťovne Union sa dojednáva pre poistnú ochranu určenú pre územie Slovenskej republiky. Táto ochrana je zameraná pre situácie, kedy budete musieť využiť služby Horskej záchrannej služby a tá pôsobí len vo vybraných lokalitách.

Tu je ich prehľad, takže poistenie na hory vám platí v týchto oblastiach:

 • asi najznámejšou oblasťou, kde sa môžete na poistenie do hôr spoľahnúť, je oblasť Tatier, či už ide o Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Západné Tatry alebo Belianske Tatry
 • poistenie rovnako tak platí pre oblasť Fatry, či už ide o Malú Fatru alebo Veľkú Fatru, rovnako tak platí aj na Kysuckej vrchovine, v Javorníkoch a Bukovských vrchoch
 • poistením sú pokryté aj Beskydy, či už Stredné, Kysucké alebo tiež Moravsko-sliezske Beskydy, poistenie platí aj pre Kremnické vrchy, Pieniny a tiež pre Slovenský raj

PRE ZAHRANIČIE POTREBUJETE ZVLÁŠŤ POISTENIE

Pokiaľ ide o poistenie záchranných akcií do zahraničia, na tento účel sa klasické poistenie na hory nevzťahuje. Ak by ste chceli mať poistené takéto situácie, musíte to riešiť cez cestovné poistenie určené pre zahraničie. Nezabudnite ani na pripoistenie rizikových športov.

Kontakty na asistenčné služby Union a Horskú záchrannú službu

V prípade, že sa ocitnete v krízovej situácii, po úraze alebo nebudete z iného dôvodu schopní vrátiť sa z horskej turistiky, je dôležité poznať niektoré užitočné kontaktné informácie a kontakty týkajúce sa či už asistenčných služieb alebo záchranných zložiek.

Tu sú kontakty a dôležité informácie pre oba spomínané prípady:

Horská záchranná služba: Hoci jednotlivé oblastné strediská, napríklad pre Vysoké Tatry, Nízke Tatry a iné lokality, majú vlastné možnosti kontaktovania, centrálne pre celú Horskú záchrannú službu funguje linka pre tiesňové volania na čísle 18 300. Túto linku môžete využiť nonstop a v prípade, ak potrebujete akútnu pomoc na horách.

Telefón pre asistenčné služby: Ak chcete využiť asistenčné služby poisťovne Union v rámci cestovného poistenia, ktoré ste uzatvorili s poistením na hory, môžete telefonovať tiež na nonstop linku a to + 420 296 339 644. Táto linka je vám k dispozícii 365 dní v roku a pomôže vám či už potrebnými informáciami alebo zorganizovaním pomoci.

Najčastejšie otázky o poistení do hôr Union

Chceli by ste vedieť niečo viac o poistení na hory, napríklad aj z hľadiska povinnosti uzavrieť toto poistenie alebo ohľadom úhrady nákladov pre záchranné akcie Horskej služby? V tom prípade sme pre vás pripravili najčastejšie otázky a dotazy na túto tému.

Toto sú tie najdôležitejšie a najviac opakované:

Prečo je potrebné mať uzatvorené špeciálne poistenie na hory?

Dôvodom je, že zo zákona je osoba nachádzajúca sa v horskom prostredí povinná uhradiť náklady spojené s výkonom pátrania alebo záchrannej činnosti, pričom túto úhradu nepokrýva bežné zdravotné poistenie a ani štandardné cestovné poistenie do zahraničia. Práve preto existuje špeciálne poistenie, ktoré tieto náklady pokrýva a v prípade potreby hradí.

Kto by sa mal poistiť a pre koho nie je poistenie povinné?

Poistiť na hory sa nemusíte, nie je to vaša povinnosť, no v prípade zásahu Horskej záchrannej služby budete musieť všetky náklady hradiť z vlastnej peňaženky. Povinnosť úhrady sa nevzťahuje len na neplnoleté fyzické osoby a na tie osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony. Všetci ostatní by sa mali poistiť, ak nechcú znášať náklady osobne.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Existujú nejaké výluky z poistného plnenia, ktoré poskytuje Union?

Podobne ako pri iných typoch poistenia, aj pri poistení do hôr existuje viacero výluk. Ide napríklad o situácie, kedy vznikla poistná udalosť v čase, keď bol poistenec pod vplyvom omamných látok, ak smrť alebo úraz nastali počas pracovnej činnosti v rámci zahraničnej cesty alebo ak neboli dodržané pokyny vydávané na zaistenie bezpečnosti osôb.

Aké je výška poistného krytia pre poistenie na hory od Unionu?

Poisťovňa Union v rámci svojho poistenia nákladov pre pátranie a záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby uplatňuje poistnú sumu až do výšky 20.000 €. Tento limit sa týka komplexného poistného krytia, čiže sú tu zahrnuté pátranie a vyhľadávanie, vyslobodzovanie a pozemná alebo letecká preprava preživších alebo zvoz telesných pozostatkov.

Uzatvorenie poistenia do hôr Union online a prečo využiť porovnanie

Ak máte záujem o uzatvorenie poistenia na hory, aj v prípade tohto typu poistného krytia viete využiť moderné technológie, konkrétne najpohodlnejší spôsob a to internet. Dojednať si poistenie do hôr online je najlepšie cez porovnávače, ktoré vám poradia s výberom.

Celý postup je potom otázkou niekoľkých len minút a kliknutí:

Do poistnej kalkulačky zadáte svoje údaje, počet poistených osôb a dobu poistenia.

Vybrať si môžete krátkodobé poistenie na presný čas, ale aj celoročné poistenie.

Počkáte na porovnanie všetkých balíčkov a vyberiete si ten, ktorý je pre vás najlepší.

Požiadate o uzatvorenie poistenia, počkáte na poistnú zmluvu a zaplatíte poistné.

Online a z pohodlia domova vybavíte nielen samotné porovnanie, ale napríklad aj uzatvorenie. Poistné zmluvy a všetky dokumenty vám tiež prídu v elektronickej forme, na mail, takže nemusíte zdĺhavo čakať na poštu. Poistné viete zaplatiť rovnako tak z pohodlia domova cez internet, či už cez prevodný príkaz v internet bankingu, alebo kartou online.

Využitie online porovnávačov a kalkulačiek pre poistenie má viacero výhod:

 • nemusíte nikam chodiť a priamo z domu získate prehľad o najnovších akciách, nemusíte študovať aktuálne zľavy, porovnávač vám všetky poistenia porovná
 • výpočet je presný, či už z pohľadu počtu alebo doby poistenia, rovnako tak je ponuka poistenia na mieru, viete si dokonca zvoliť všetky možnosti balíčkov a poistení
 • všetko vybavíte bez toho, aby ste niekam museli ísť alebo s niekým osobne či telefonicky komunikovali, čo je pohodlné, rýchle a minimálne obťažujúce

Viaceré kvalitné porovnávače a online kalkulačky nie sú len o mechanickom výpočte či porovnaní, ale sú súčasťou širších portálov o poistení. Získate tak aj možnosť dozvedieť sa ďalšie alebo detailnejšie informácie o poistení na hory, viacero portálov dokonca ponúka aj priame nezávislé a odborné poradenstvo pri výbere poistky cez svoje infolinky.

ZAPLATIŤ VIETE AJ CEZ MOBIL

Veľkou výhodou využitia kvalitných kalkulačiek a porovnávačov je maximálne pohodlie nielen pri porovnaní alebo dojednaní poistenia, ale aj v prípade platby. Viaceré poistné online nástroje ponúkajú dokonca možnosť platby poistného cez mobil s pomocou QR kódu.

Online Union kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie do hôr

Najlepším spôsobom, ako nájsť výhodné aj komplexné cestovné poistenie alebo samostatné poistenie na hory, sú online kalkulačky. Tie vám pomôžu s výpočtom presne podľa vašich zvolených parametrov, ale tiež so získaním najlepšej možnej ceny.

Pozerajte však tiež na to, či ide o seriózne, kvalitné a overené online nástroje:

 • veľkým plusom je, ak sú kalkulačka alebo porovnávacia služba už dlhšie na trhu a majú teda dostatok referencií, ešte lepšie je, ak ide o súčasť väčších portálov
 • porovnanie musí byť kompletné a nemalo by byť len o cene, kvalitný porovnávač vám totiž porovná šírku poistného krytia aj rôzne možnosti poistných balíkov a pripoistení
 • pri výpočte by mala online kalkulačka pracovať so všetkými aktuálnymi parametrami a cenami vrátane všetkých možných cenových akcií a zliav dojednávaných k poisteniu
 • výpočet aj porovnanie musia byť presné, objektívne, na mieru a bez dodatočných alebo skrytých poplatkov, ak budete platiť poistné, nesmie byť navýšené o províziu

Robiť kompromisy ohľadom kvality online kalkulačiek a porovnávačov sa nevypláca, pretože tie menej známe a menej kvalitné nemusia byť presné pri výpočte, nemusia zahrnúť do porovnania všetky možnosti a uzatvorenie či platba poistenia nemusia byť pohodlné. Je pritom jedno, či budete chcieť poistenie na hory od Unionu, alebo od inej poisťovne.

Na našu online kalkulačka poistenia na hory Union sa môžete spoľahnúť:

4.8/5 - (42 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here