Poistenie do hôr Allianz

0
166

Ak ste vyznávačom vysokohorskej turistiky, pravidelne lyžujete na horách či máte radi náročné športy, nemali by ste pred cestou alebo športovou aktivitou zabúdať na kvalitné poistenie. Takéto poistenie na hory ponúka aj poisťovňa Allianz, ktorá ho umožňuje dojednať ako samostatné poistenie len pre horské oblasti, ale aj v rámci komplexného poistenia.

Samotné poistenie na hory je určené pre pokrytie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby, ktorá pôsobí v 15 významných horských a vysokohorských oblastiach. Bez dojednania poistenia by ste museli tieto náklady znášať z vlastného vrecka.

Allianz cestovné poistenie do hôr je určené len pre Slovenskú republiku, ale získať ho môžete aj v rámci zahraničného cestovného poistenia. Okrem toho, že si ho viete dojednať cez SMS, existuje ešte jeden lepší a výhodnejší spôsob a to online. S využitím online kalkulačky totiž získate prehľad všetkých poistení, ich porovnanie a aj možnosť uzatvorenia cez internet.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody poistenia do hôr Allianz

Poistenie na hory Allianz je určené pre všetkých milovníkov slovenských hôr, bez ohľadu na to, či máte v obľube letnú turistiku, zimné lyžovanie alebo aj niektoré adrenalínovejšie činnosti a športy. Poisťovňa ponúka pre každú situáciu riešenie na mieru.

Poistenie do hôr od Allianzu pokrýva náklady na pátranie a záchranné akcie Horskej záchrannej služby vo vysokohorských oblastiach všade tam, kde pôsobí.

Toto poistenie si viete dojednať v rámci komplexného cestovného poistenia do zahraničia aj na Slovensko, ale aj ako samostatné poistenie len na hory.

Poistenie môžete mať buď krátkodobé, na presné dni, alebo aj celoročné dlhodobé.

Veľkou výhodou v poisťovni Allianz je, že poistenie si môžete dojednať aj pre rizikové športy, výkonnostné športy, rizikové činnosti a rizikové povolania. Zároveň v prípade, ak si zvolíte komplexné cestovné poistenie, môžete mať pokryté udalosti nielen na horách a pri záchranných prácach, ale napríklad aj poistenie batožiny alebo úrazové poistenie.

Samotné poistenie na hory je určené pre pokrytie nákladov Horskej záchrannej služby pre:

 • činnosti súvisiace s vyhľadávaním a pátraním po poistencovi v problémoch, rovnako tak pri nájdení aj činnosti vyslobodzovania alebo poskytovania prvej pomoci
 • pozemnú alebo leteckú prepravu z miesta vykonania záchrannej akcie až k najbližšiemu dopravnému prostriedku riadnej zdravotníckej služby
 • pozemnú alebo leteckú prepravu z miesta vykonania záchrannej akcie do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, kde môže byť poskytnutá adekvátna liečba a pomoc
 • zvoz alebo prepravu nájdených ľudských pozostatkov z horského prostredia, kde boli pozostatky nájdené, až do miesta prebratia príslušnými úradmi a inštitúciami

LEN DO VEKU 70 ROKOV

Pokiaľ ide o poistenie zásahov Horskej záchrannej služby, poisťovňa Allianz umožňuje toto poistenie dojednať len pre poistencov vo veku do 70 rokov. Táto podmienka však nie je vôbec neobvyklá, podobné je to aj vo väčšine ostatných poisťovní pri tomto produkte.

Balíky a moduly poistenia do hôr Allianz

Ak si zvolíte poistenie na hory v poisťovni Allianz, máte na výber z viacerých možností, ako túto poistnú ochranu získať. Prvou možnosťou je štandardné cestovné poistenie, ktoré môžete uzatvoriť pre Slovensko aj celý svet, druhou možnosťou je špeciálne poistenie len na hory.

Každá z uvedených alternatív má svoje podmienky a výhody:

Cestovné poistenie len pre Slovensko

 • ak hľadáte krátkodobé poistenie a zároveň chcete mať širšie pokrytie rôznych situácií, môžete si v poisťovni Allianz dojednať cestovné poistenie platné len pre Slovensko
 • v rámci tohto poistenia máte pokryté situácie a prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť pri bežnom cestovaní, konkrétne ide o poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu
 • okrem toho si viete dojednať v rámci programu Fixný balík Záchrana aj poistenie nákladov na záchrannú činnosť, ktoré vzniknú počas poisteného pobytu

Cestovné poistenie do zahraničia

 • ak budete cestovať do zahraničia, viete si pre krátkodobé aj celoročné dlhodobé poistenie dojednať okrem bežných poistení aj poistenie nákladov na záchranné akcie
 • v prípade krátkodobého poistenia je toto poistenie v najvyššom balíku Liečebné náklady + Fixný balík + Záchrana a kryje záchranu doma aj na zahraničných cestách
 • ak si zvolíte celoročné poistenie, aj v tomto prípade si môžete zajednať poistenie v najvyššom balíku a to tak pre činnosť horskej služby, ako aj záchrannej služby

Poistenie len na hory

 • Allianz ponúka aj samostatné poistenie do hôr, ktoré si môžete dojednať na konkrétne dni alebo aj na celý rok pre dospelých poistencov vo veku od 18 do 70 rokov
 • poisťovňa v tomto prípade ponúka dva poistné balíky a to čisto len poistenie do hôr pre bežné činnosti, alebo aj pre prípady viac rizikovejších aktivít alebo športov
 • vo vyššom balíku sú zahrnuté náklady na záchrannú činnosť v dôsledku vykonávania rizikových športov, výkonnostných športov a rizikových činností a povolaní
ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Územná platnosť poistenia do hôr Allianz a obmedzenia predmetu poistenia

Ak ide o územnú platnosť poistenia na hory, Allianz v tomto prípade pokrýva náklady na činnosť Horskej záchrannej služby, čo znamená, že poistenie vás chráni v tých oblastiach, kde táto služba pôsobí. Ide o horské oblasti až v 15 známych turistických miestach.

Pokrytie záchranných akcií sa teda vzťahuje na nasledovné územia:

 • turisticky najvychytenejšia oblasť a to územie Tatier, kde máte pokrytie či už pre Vysoké Tatry a tiež pre oblasť Západných Tatier, Belianskych Tatier a Nízkych Tatier
 • poistenie pokrýva aj zásahy v Malej Fatre, Veľkej Fatre, Pieninách, Javorníkoch, Bukovských Vrchoch, Kremnických vrchoch a v Slovenskom raji
 • Horská záchranná služba pôsobí aj na Kysuckej Vrchovine a v Beskydách, či už ide o Kysucké Beskydy, Stredné Beskydy a Moravsko-sliezske Beskydy

POISTNÁ OCHRANA AJ PRE ZAHRANIČIE

Allianz ponúka možnosť poistiť sa pre prípad záchranných činností záchranných služieb aj v zahraničí a to v rámci štandardného cestovného poistenia. Týmto poistením sú pokryté úkony týkajúce sa vyhľadávania a vyslobodzovania poisteného v tiesňovej situácii.

Kontakty na asistenčné služby Allianz a Horskú záchrannú službu

Či už budete na vysokohorskej túre alebo sa budete venovať lyžovaniu a iným športom, ak sa dostanete do problémov, ktoré vám znemožnia obvyklý návrat a budete potrebovať pomoc, môžete kontaktovať asistenčné služby Allianz aj Horskú záchrannú službu.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje, ktoré by ste si mali zapamätať:

Horská záchranná služba: Vo všetkých spomínaných oblastiach má Horská záchranná služba svoje oblastné strediská alebo zastúpenia s vlastnými kontaktnými možnosťami, no vy môžete použiť aj ľahšie zapamätateľné centrálne skrátené telefónne číslo 18 300. Ide o tiesňovú linku, ktorá je vám k dispozícii 24 hodín denne.

Telefón pre asistenčné služby: Druhou možnosťou, ak nepotrebujete priamo hneď pomoc Horskej záchrannej služby, je kontaktovať asistenčné služby Allianz Assistance. Aj v tomto prípade platí, že táto telefonická linka je vám k dispozícii nonstop po celý rok. Asistenciu môžete kontaktovať zavolaním na číslo +421 2 529 33 113.

Najčastejšie otázky o poistení do hôr Allianz

Cestovné poistenie či poistenie špeciálne na hory nie je len o teoretických informáciách, ale aj o praktickej pomoci. Preto je dôležité poznať aj niektoré praktické záležitosti týkajúce sa tohto poistenia, či už z pohľadu povinností jeho uzavretia alebo limitov.

Prinášame vám tie najdôležitejšie odpovede na otázky z praxe:

Aký je poistný limit pre pokrytie nákladov na horskú službu?

Tak, ako aj pri iných poisteniach alebo balíčkoch poistného krytia, aj v prípade poistenia na hory uplatňujú Allianz aj ďalšie poisťovne maximálny limit pre krytie nákladov. V prípade poistenia na Slovensku pre Horskú záchrannú službu je tento limit 16.600 €. Rovnaký limit platí aj pre akcie záchranných služieb v zahraničí.

Prečo je potrebné uzatvárať špeciálne poistenie na hory?

Povinnosť uzatvoriť poistenie určené na záchranné akcie v horách síce nemáte, ale v takom prípade budete musieť hradiť náklady na akciu Horskej záchrannej služby z vlastného vrecka. Podľa zákona totiž tieto náklady nepokrýva bežné verejné zdravotné poistenie a dospelí ľudia, ktorí sú spôsobilí na právne úkony, musia tieto náklady uhradiť.

Ktoré športy alebo činnosti si treba pripoistiť vyšším balíčkom?

Ak si vyberiete v poisťovni Allianz balíček poistenia na hory s označením Poistenie do hôr + Riziko, máte poistené napríklad aj alpinizmus, base jump, freeride, cliffdiving, lezenie po ľadopádoch, mountainboarding po vyznačených trasách, parašutizmus v horách, skalolezectvo, skialpinizmus, skoky a lety na lyžiach, zjazd na bicykli či speleológiu.

Je určené poistenie na hory Allianz aj pre horolezcov?

Áno, práve vyššie spomínaný balíček Poistenie do hôr + Riziko zahŕňa nielen rizikové športy, ale aj rizikové povolania a činnosti. Sem spadá aj pohyb v horskej oblasti za použitia horolezeckého výstroja a horolezeckých istiacich pomôcok, čiže poistenie chráni aj horolezcov. Využiteľné je aj pre horských vodcov.

Uzatvorenie poistenia do hôr Allianz online a prečo využiť porovnanie

Pokiaľ viete, že budete potrebovať poistenie na hory, poisťovňa Allianz vám dáva možnosť uzatvorenia poistenia aj online. Ak chcete mať istotu, že získate naozaj najlepšiu, najkomplexnejšiu a najvýhodnejšiu ochranu, využite online porovnanie poistenia.

Porovnávače a porovnávacie aplikácie fungujú nasledovne:

Do online porovnávača zadáte údaje o pošte osôb a požadovanej dobe poistenia.

Vyberiete si konkrétne poistné krytie alebo balíčky a počkáte na porovnanie.

Zo všetkých možností poistnej ochrany si vyberiete tú, ktorá je pre vás najlepšia.

Zadáte svoje údaje, počkáte na doručenie poistnej zmluvy a zaplatíte poistné.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Celý postup je otázkou len niekoľkých minút a kliknutí, pričom okrem rýchlosti je veľkou prednosťou poistenia aj maximálne pohodlie. Na porovnanie a uzatvorenie poistenia vám postačí aj smartfón s pripojením na internet, nemusíte mať ani počítač. Poistenie ako také je navyše na mieru, takže získate cenu presne pre vás a kompletnú ochranu.

Online porovnanie a uzatvorenie poistenia na hory má aj ďalšie výhody:

 • všetko zariadite online, nemusíte napríklad ani chodiť na poštu a čakať, kým vám prídu papierové dokumenty, poisťovňa pošle doklady elektronicky
 • s nikým sa nemusíte stretnúť, všetko vyriešite priamo online v prostredí porovnávacieho nástroja, nemusíte ani študovať aktuálne akcie a zľavy
 • viacero porovnávačov alebo internetových kalkulačiek je súčasťou väčších poistných portálov, ktoré vám ponúkajú aj poradenstvo pri výbere šírky poistenia

Nielen porovnanie, ale aj uzatvorenie poistenia prebieha online a dokonca aj platba poistného. Obvyklú formu, čiže platenie poštovou poukážkou, nahradíte jednoducho, rýchlo a pohodlne platbou cez internet banking, prípadne cez systém PayCard aj platbou kartou a to online. Tie najlepšie online nástroje ponúkajú aj možnosť platiť za poistné mobilom cez QR kód.

UZATVORENIE AJ NA POSLEDNÚ CHVÍĽU

Výhodou porovnania a dojednania poistenia cez online porovnávače a kalkulačky je hlavne rýchlosť, čo znamená, že si viete poistenie na hory aj cestovné poistenie dojednať aj na poslednú chvíľu, napríklad deň vopred. Nezabudnite ale aj na okamžité zaplatenie.

Online Allianz kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie do hôr

Pre získanie najlepšieho a zároveň najvýhodnejšieho poistenia na hory nestačí len porovnanie, dôležitý je presný výpočet na mieru. V tomto vám môžu pomôcť online kalkulačky, ktoré niekedy plnia aj funkciu porovnávačov. Na internete je ich dosť.

Tie najkvalitnejšie a najlepšie kalkulačky a porovnávače spoznáte podľa týchto znakov:

 • výpočet je presne na mieru, čo znamená, že zadávate všetky atribúty a parametre poistenia, pričom výsledná cena musí vychádzať z najnovších akcií
 • porovnanie je komplexné, takže zahŕňa nielen ceny, ale aj nefinančné podmienky, hlavne porovnanie prípadných pripoistení a šírky poistného krytia
 • dôležité je, aby boli výpočet a porovnanie nestranné bez preferovania konkrétnej poisťovni a aby neobsahovala ponuka poistenia žiadne skryté príplatky
 • obvykle serióznejšie a kvalitnejšie online kalkulačky či porovnávacie nástroje sú tie, ktoré sú na trhu už dlhšiu dobu alebo sú súčasťou väčších poistných portálov

Všetky tieto znaky sa zdajú na prvý pohľad malé a detailné, ale vo výsledku je rozdiel veľký. Kvalitné a seriózne kalkulačky vám totiž pomôžu nielen s nájdením a porovnaním poistného, ale aj s jeho bezproblémovým uzavretím a pohodlnou platbou. Ušetríte tak nielen peniaze, ale aj čas, čo je nemenej dôležité hlavne pred cestovaním.

Ak hľadáte overenú kalkulačku pre online poistenie na hory Allianz, skúste aj tú našu:

5/5 - (1 vote)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here