Poistenie do hôr Kooperativa

0
149

Poistenie na hory pre pokrytie nákladov na záchranné akcie Horskej záchrannej služby ponúka aj poisťovňa Kooperativa. Okrem pokrytia prípadov vysokohorských túr alebo rekreácie ponúka toto poistenie podľa typu zvoleného balíčka aj ďalšie riziká, čo je veľké plus oproti väčšine konkurenčných poistných produktov na trhu cestovného poistenia.

Vďaka flexibilite a širokým možnostiam si viete v poisťovni Kooperativa dojednať poistnú ochranu nielen pre bežnú turistiku, ale napríklad aj pre zimné športy alebo rizikové športy. Súčasťou poistnej ochrany môžu byť aj trvalé následky alebo smrť úrazom.

Podobne ako aj pri ostatných typoch cestového poistenia, aj v prípade poistenia na hory od poisťovne Kooperativa je možný výpočet a porovnanie poistenia online. Stačí k tomu využiť online poistné kalkulačky a porovnávacie služby, ktoré vám pomôžu nielen s dojednaním najvýhodnejšieho poistného, ale aj so zvolením poistnej ochrany presne na mieru.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody poistenia do hôr Kooperativa

Pre letnú aj zimnú vysokohorskú turistiku či športovanie ponúka Kooperativa komplexné poistenie na hory. Na rozdiel od konkurencie si viete toto poistenie dojednať nielen samostatne, ale aj v rámci cestovného poistenia pre celé Slovensko.

Poistenie do hôr od Kooperativy pokrýva náklady na výkon záchrannej činnosti Horskej záchrannej služby vo vysokohorskom prostredí na území Slovenskej republiky.

Poisťovňa umožňuje dojednať si toto poistenie buď jednorazovo, čiže ako krátkodobé poistenie, ale aj ako dlhodobé poistenie s ochranou a pokrytím počas celého roku.

Poistenie je dostupné v troch balíčkoch, každý s inou šírkou poistenia.

Pokiaľ ide o pokrytie udalostí a situácií, poistenie nie je určené na pokrytie tých nákladov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Jeho cieľom je poistenie úkonov, ktoré musí vykonať Horská záchranná služba v rámci svojej pôsobnosti. Dojednať si však môžete aj ďalšie pripoistenia, napríklad pre zimné rekreačné športy alebo pre rizikové športy.

V rámci poistenia Horskej záchrannej služby na území SR sú kryté tieto úkony:

 • pátranie a hľadanie vo vysokohorskom teréne a to vrátane jaskýň a priepastí, pričom toto pátranie prebieha v oblastiach, ktoré sú územne kryté horskou službou
 • vyslobodzovanie a iná pomoc po vypátraní hľadanej osoby, predmetom sú všetky skutočne, dôvodne a nevyhnutne vynaložené náklady súvisiace s vyslobodením
 • pozemná alebo letecká doprava zranených osôb alebo osôb, ktoré potrebujú pomoc a to z miesta vykonania záchrany až po miesto prevozu zdravotnou službou
 • preprava alebo zvoz telesných pozostatkov z miesta zásahu Horskej záchrannej služby až po miesto, kde si telesné pozostatky prevezmú príslušné inštitúcie

NIELEN KOMPLEXNE, ALE AJ VÝHODNE

Okrem toho, že poisťovňa Kooperativa v rámci rôznych balíčkov tuzemského poistenia vie pokryť viaceré situácie a cestovanie komplexe, viete získať k poisteniu aj zaujímavé zľavy. Tie a týkajú hlavne detí vo veku do 18 rokov a študentov do 26 rokov.

Balíky a moduly poistenia do hôr Kooperativa

Tak, ako aj v prípade klasického cestovného poistenia, aj v prípade tuzemského cestovného poistenia ponúka poisťovňa Kooperativa viacero balíkov poistnej ochrany. Vybrať si môžete čisto len balík určený pre poistenie na hory, ale aj komplexnejšie možnosti.

Tu je výber všetkých poistení spoločne s ich základným predstavením:

Poistenie len pre Horskú záchrannú službu

 • v základnom poistnom module máte dojednané čisto len poistenie na hory, bez ďalších pripoistení alebo pokrytia iných prípadov a situácií v rámci bežného cestovania
 • tento modul pokrýva záchranné akcie, pátranie a ďalšie úkony v rámci Horskej záchrannej služby, ktoré sú bežné pre štandardné poistenie do hôr
 • poistenie si viete dojednať ako jednorazové s vopred známym počtom dní, no ak chodíte do horského terénu častejšie, môžete ho mať aj ako paušálne ročné poistenie

Tuzemské cestovné poistenie

 • druhým modul, ktorý poisťovňa Kooperativa ponúka, je modul tuzemského cestovného poistenia, ktorý je určený pre bežné cestovanie, nie však na hory
 • v tomto module máte poistné krytie týkajúce sa úrazu, konkrétne ide o úrazové poistenie zamerané na pokrytie trvalých následkov úrazu a smrti následkom úrazu
 • okrem toho obsahuje poistenie aj pokrytie všeobecnej zodpovednosti za škodu na majetku, zodpovednosti za škodu na zdraví a tiež poistenie batožiny
ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Komplexné tuzemské cestovné poistenie aj poistenie na hory

 • pre tých, čo často cestujú po Slovensku a chcú si užívať maximálnu poistnú ochranu, je určený modul komplexného cestovného poistenia aj poistenia na hory
 • v rámci tohto poistenia máte pokryté náklady na záchranne akcie Horskej záchrannej služby v rámci oblasti jej pôsobenia, ale aj prípady a situácie pre cestovné poistenie
 • aj toto poistenie si viete dojednať ako krátkodobé poistenie už od 1 dňa, ale aj ako dlhodobé celoročné poistenie, čo sa oplatí vtedy, ak cestujete pravidelne

Územná platnosť poistenia do hôr Kooperativa a obmedzenia predmetu poistenia

Pokiaľ ide o platnosť čisto len poistenia nákladov záchranných akcií pre hory a vysokohorské prostredie, územnou platnosťou tohto poistenia sú horské oblasti vrátane jaskýň a priepastí, kde pôsobí Horská záchranná služba a kde vykonáva svoje záchranné akcie.

Ide spolu o 15 oblastí, ktoré sú zároveň známymi turistickými lokalitami:

 • poistenie pokrýva samozrejme najznámejšie turistické destinácie, ako sú Západné Tatry, Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Nízke Tatry a tiež Slovenský raj
 • medzi oblasti, kde platí poistenie a poistná ochrana, patria aj Kremnické vrchy, Pieniny, Javorníky, Kysucká Vrchovina a Bukovské Vrchy
 • s pocitom bezpečia sa môžete vydať na túru aj vo Veľkej Fatre, Malej Fatre, Kysuckých Beskydách, Stredných Beskydách a Moravsko-sliezskych Beskydách

ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE DO CUDZINY

V prípade, že budete cestovať do zahraničia a chcete vykonávať vysokohorskú turistiku alebo iné športové aktivity a činnosti v tamojších horách, musíte si dojednať poistenie pre tieto prípady zvlášť v rámci cestovného poistenia do zahraničia, nie v rámci tohto poistenia.

Kontakty na asistenčné služby Kooperativa a Horskú záchrannú službu

Aby ste mohli naplno využiť poistenie na hory od poisťovne Kooperativa, je užitočné poznať aj telefonický kontakt na jej asistenčné služby poskytované k cestovnému poisteniu. Rovnako tak by ste mali vedieť telefonické číslo na Horskú záchrannú službu.

Tu sú oba typy kontaktných údajov aj s informáciami ohľadom volania:

Horská záchranná služba: Ak sa stratíte vo vysokohorskom prostredí alebo sa vám prihodí úraz či iný problém, ktorý vám znemožní zostup nadol, môžete sa obrátiť o pomoc na tiesňovú linku 18 300, ktorá funguje nonstop. Ide o centrálnu linku Horskej záchrannej služby, ktorou si môžete privolať pomoc kdekoľvek v jej pôsobnosti.

Telefón pre asistenčné služby: Druhou možnosťou, ako získať napríklad radu v prípade problémov, alebo ak potrebujete pomoc priamo od poisťovne, je kontaktovať jej asistenčné služby. Pre poisťovňu Kooperativa ich prevádzkuje Global Assistance Slovakia, pričom na telefonickú linku asistencie + 421 268 20 20 60 sa tiež dovoláte 24 hodín denne.

Najčastejšie otázky o poistení do hôr Kooperativa

Chcete vedieť, do akej výšky poistného limitu pokrýva Kooperativa náklady na záchranné akcie alebo pátranie vo vysokohorskom prostredí? Alebo to, kedy a kto potrebuje uzatvoriť špeciálne poistenie na hory? Nielen tieto otázky sú dôležite z praktického hľadiska.

Tu sú najčastejšie a najvýznamnejšie dotazy:

Prečo je treba uzatvárať zvlášť poistenie a pre koho je to povinné?

Poistenie na hory uzatvárať nemusíte, ale máte povinnosť hradiť náklady na pátranie, hľadanie, vyslobodzovanie a záchranné akcie Horskej záchrannej služby. Tieto náklady nie sú súčasťou verejného zdravotného poistenia. Hradiť ich musia všetky osoby nad 18 rokov, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony. Tieto náklady za vás vie uhradiť poistenie.

Existuje nejaký limit pre pokrytie nákladov na záchranné akcie?

Áno, podobne ako aj pri iných poisteniach alebo iných poistných udalostiach, aj v prípade poistenia určeného na hory, uplatňujú poisťovne poistné limity pre pokrytie nákladov hradených Horskej záchrannej službe. V prípade poisťovne Kooperativa je suma 15.000 €, ktorá je platná na všetky poistné udalosti v rámci platnosti poistnej zmluvy.

Ktoré zimné športy a rizikové športy je možné pripoistiť?

K tuzemskému poisteniu poskytovanému poisťovňou Kooperativa si môžete dojedať pripoistenie pre sánkovanie, lyžovanie aj snowboarding na vyznačených tratiach. Vo zvlášť pripoistení si potom viete pokryť aj niektoré rizikovejšie športy a aktivity na horách, napríklad horolezectvo, skialpinizmus, speleológiu či zjazd na bicykli.

Aké zľavy je možné získať pre poistenie na hory v Kooperative?

Poisťovňa Kooperativa ponúka v rámci tuzemského cestovného poistenia a teda aj poistenia na hory zvýhodnené sadzby poistného a to pre dve skupiny poistníkov. Prvou sú deti, čiže osoby do 18 rokov, ktoré majú zľavu oproti dospelým vo výške 50 %. Druhou skupinou sú študenti pripravujúci sa na povolanie do veku 26 rokov, ktorí majú zľavu 20 %.

Uzatvorenie poistenia do hôr Kooperativa online a prečo využiť porovnanie

Najpohodlnejšou, najrýchlejšou a najvýhodnejšou možnosťou, ako uzatvoriť poistenie do hôr alebo tuzemské cestovné poistenie, je internet. Všetko totiž vybavíte z domu cez svoj počítač alebo smartfón a to vrátane porovnania jednotlivých poistení.

Stačí využiť online porovnávače, ktoré pracujú nasledovne:

Zadáte typ poistenia, čiže krátkodobé alebo celoročné a počet osôb.

Vyberiete si šírku poistného pokrytia, napríklad aj poistné balíčky.

Porovnávač vám ukáže prehľad všetkých ponúk a vy si vyberiete tú najlepšiu.

Zadáte svoje údaje, počkáte na doručenie poistnej zmluvy a zaplatíte poistné.

Poistná zmluva, ako aj ostatné dokumenty, vám prídu mailom v elektronickej podobe, nemusíte teda čakať na doručenie poštou. Elektronicky môže prebehnúť aj platba za poistenie, nakoľko zaplatiť viete nielen poštovým šekom, ale aj prevodom cez internet banking, platobnou kartou online alebo dokonca aj mobilným telefónom cez QR kód.

Využitie internetu pri porovnaní či dojednaní poistenia má niekoľko plusov:

 • najväčším je finančná výhodnosť, nakoľko online porovnávač vám porovná všetky poistenia, z ktorých si viete vybrať to, ktoré má najlepší pomer ceny a kvality
 • s využitím online poistných kalkulačiek máte istotu, že cena za poistenie je konečná a zahŕňa nielen komplet poistné krytie, ale rovnako tak aj všetky zľavy
 • úspora sa netýka len peňazí, ale aj času, nemusíte totiž vôbec zisťovať, aké sú aktuálne akcie alebo podmienky, online poistné nástroje viete využiť aj na poslednú chvíľu

Viacero kvalitných kalkulačiek a porovnávacích služieb je súčasťou portálov so zameraním na poistenie. To je výhodné hlavne z toho dôvodu, že tieto poistné portály ponúkajú aj nezávislé poradenstvo, či už vo forme blogových článkov, alebo aj cez telefonické infolinky. Môžete sa tak dozvedieť všetko, čo o poistení na horách potrebujete vedieť.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


AJ NEFINANČNÉ BENEFITY

Okrem finančnej výhodnosti v podobe porovnania cien a nájdenia poistenia do hôr za najlepšiu cenu nezabúdajte ani na nefinančné benefity tohto spôsobu uzatvorenia poistenia. Ide hlavne o pohodlie, nakoľko všetko vybavíte bez toho, aby ste museli niekam ísť.

Online Kooperativa kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie do hôr

Ak sa rozhodnete využiť internet pre získanie poistenia na hory a hľadáte cestu k najlepšiemu a najvýhodnejšiemu poisteniu, skôr či neskôr natrafíte na online kalkulačky. Ich popularita je značná, no nie každý takýto nástroj vám prinesie naozaj najlepšie poistenie.

Sústreďte sa preto na výber tých kvalitných a serióznych:

 • čím známejšia je značka kalkulačky alebo porovnávača, tým lepšie, dôležité je pozerať na recenzie, históriu aj komplexnosť služieb poistného nástroja
 • ak budete vedieť poistenie nielen uzavrieť, ale aj zaplatiť, musí ísť o platbu priamo na účet poisťovne a bez akýchkoľvek provízií alebo skrytých poplatkov
 • pre správne porovnanie je dôležité, aby ste mali k dispozícii nielen finančné parametre, ale aj tie nefinančné, napríklad rozsah pokrytia či asistenčných služieb
 • znakom kvalitnej kalkulačky je aj to, ak pracuje s aktuálnymi cenami a všetkými akciami, pričom cena postenia je kalkulovaná na mieru

Ak chcete mať uzatvorenie poistenia jednoduché, porovnanie kompletné, výpočet presný a zaplatenie čo najpohodlnejšie, nerobte kompromisy ohľadom kvality online poistných služieb. Tak, ako všade, aj tu platí, že dobré cestovné poistenie je nielen to, ktoré je lacné, ale to, ktoré je kompletné a dojednáte si ho presne na mieru.

Takéto poistenie na hory, vrátane toho v Kooperative, vám ponúka aj naša online kalkulačka:

4.9/5 - (30 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here