Prihlásenie a prepis auta

1
557

Práve ste si kúpili nové auto a neviete ako ďalej? Ponúkame vám kompletný návod ako postupovať pri prihlásení vášho nového vozidla v okrese, ale aj z okresu do okresu.

Ak ste si zakúpili vozidlo od pôvodného majiteľa bývajúceho v tom istom okrese ako vy, postupujte podľa návodu na prihlásenie auta v okrese. Ak ste si zakúpili motorové vozidlo od pôvodného majiteľa bývajúceho v inom okrese, postupujte podľa návodu na prihlásenie auta z iného okresu.

Prepis auta v okrese

Vozidlo prihlasuje jeho nový majiteľ na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho bydliska.

Ak ste novým majiteľom určite rezervujte termín. Dá sa tak urobiť prostredníctvom internetu.

Dôležitá informácia pre vás je, že pred samotným prihlásením vozidla musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Pomocou internetu môžete uzatvoriť PZP online, využiť môžete aj PZP porovnanie cien všetkých poisťovní. PZP kalkulačka vám poslúži na výpočet ceny, a tak si stačí už len vybrať tú najvýhodnejšiu ponuku na stránke

Teraz môžete pokračovať  ďalším krokom:

Vaša cesta vedie na dopravný inšpektorát, kde si musíte vytlačiť poradové číslo. Ak ste urobili prvý krok v našom návode a termín si rezervovali cez internet, do kiosku len zadáte PIN kód, ktorý vám bol pridelený pri online rezervácii. Počkáte si na vyvolanie vášho poradového čísla.

Následne vyplníte tlačivo na prihlásenie auta žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie.

Od 1.8.2019 sa pri zmene v evidencii vozidiel nevypĺňajú žiadne tlačivá resp. žiadosti.

Súčasťou prihlásenia vozidla je jeho obhliadka. Na obhliadku vozidla sa termín nedá rezervovať, preto si vopred zistite, v akom čase sa tieto obhliadky vykonávajú. Miesto a čas obhliadok si zistíte na konkrétnom webe OR PZ (okresného riaditeľstva policajného zboru).  Pokračujete na obhliadku vozidla – tam sa uskutoční kontrola VIN čísla vozidla, kontrola štítku, zapísanie počtu aktuálneho stavu odometra.

Od 1.12.2019 sa už vozidlá nepristavujú k obhliadke.

 

ŠPZ tabuľky s číslom vozidla sa pri prepise v tom istom okrese nemenia!

Od 1.8.2019 sa pri zmene v evidencii vozidiel nevypĺňajú žiadne tlačivá resp. žiadosti.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Pri podávaní žiadosti o prevod držby na inú osobu musí byť prítomný  pôvodný majiteľ vozidla, alebo jeho úradne overené splnomocnenie k tomuto kroku. 

Následne vám bude vypočítaný správny poplatok, ktorý môžete uhradiť buď priamo na mieste dopravného inšpektorátu v kiosku, alebo prostredníctvom internetu, kde môžete ušetriť nemalú sumu, pretože práve tento krok – správny poplatok – môže výrazne navýšiť sumu za prihlásenie vášho motorového vozidla. Závisí od veku vozidla a jeho výkonu, najlacnejšie tak budú staršie a menej výkonné vozidlá (pozri tabuľku správny poplatok 2019).

Nezabudnite si uschovať a následne predložiť doklad o zaplatení správneho poplatku!

Pri prepise odovzdávate pôvodnú čipovú kartu osvedčenie o evidencií časť I.

Ak boli všetky predchádzajúce kroky úspešné, dostanete nové osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz). Malý technický preukaz vám doručí kuriér, a to bezplatne do 30 dní alebo do dvoch pracovných dní za poplatok 30€ alebo si ho môžete ísť osobne vyzdvihnúť na dopravný inšpektorát.

Prepis auta z okresu do okresu

Vozidlo je potrebné najskôr odhlásiť. Odhlasuje ho pôvodný majiteľ – predávajúci- v mieste svojho trvalého bydliska. Predávajúci musí uviesť meno nového majiteľa – teda vaše meno. Tento krok nemôže urobiť bez vášho súhlasu, preto pri tom musíte byť obaja prítomní! Avšak ak sa z nejakého dôvodu nemôžete dostaviť, musíte predávajúcemu doručiť úradne overené splnomocnenie, ktorým dáte predávajúcemu plnú moc k tomuto kroku.

Splnomocnenie nie je nutné v prípadoch:

  • ak je kupujúci osobne prítomný na OR PZ
  • ak sa auto prevádza na príbuzného v prvom rade tj. manžel (manželka), syn, dcéra, otec, mama, prarodič

Vozidlo prihlasuje jeho nový majiteľ na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho bydliska.

Pri prepise auta z iného okresu postupujete ako pri prepise auta v tom istom okrese:

– online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte

– zistenie časov obhliadky vozidla na dopravnom inšpektoráte (nie je možné sa naň objednať!)

uzatvorenie PZP

– vytlačenie poradového čísla na dopravnom inšpektoráte ( v prípade online rezervácie zadáte PIN) a čakáte na poradie

vyplnenie tlačiva na prihlásenie auta žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie.

Od 1.8.2019 sa pri zmene v evidencii vozidiel nevypĺňajú žiadne tlačivá resp. žiadosti.

S vyplnenou žiadosťou pokračujete na obhliadku vozidla – tam sa uskutoční kontrola VIN čísla vozidla,

Od 1.12.2019 sa už vozidlá nepristavujú k obhliadke.

ŠPZ tabuľky s evidenčným číslom vozidla sa dávajú dole a a odovzdávajú sa dopravnému inšpektorátu.

odovzdávanie žiadosti pri okienku, vygenerovanie sumy za správny poplatok

– uhradenie správneho poplatku, ku ktorému si pripočítajte poplatok za nové EVČ vozidla, čo je 33€ za štandardné 2 ks ŠPZ. Pridelenie evidenčného čísla na základe vašej špeciálnej požiadavky sa účtuje suma 331€.

– vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II (veľký technický preukaz). Malý technický preukaz vám doručí kuriér, a to bezplatne do 30 dní alebo do dvoch pracovných dní za poplatok 30€, alebo si ho vyzdvihnete osobne na OR PZ.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Správny poplatok za prihlásenie vozidla

Správny poplatok sa uhrádza len pri prihlasovaní vozidla, pri jeho odhlásení sa nič neplatí.

Zľava na správnych poplatkoch pri platbe cez internet

Pri platbe cez internet môžete ušetriť až 70€. Podmienkou je elektronický občiansky preukaz s čipom. Z konečného poplatku odrátate 50% zo sumy – najviac však 70€minimálny poplatok zostáva 33€.

Cenník správneho poplatku za prihlásenie vozidla

Cena za evidenciu motorového vozidla je vždy individuálna. Minimálne cena pre prihlásenie v rovnakom okrese je 33€, pretože ostávajú pôvodné značky. Ak prihlasujete z iného okresu bude Vás to stáť minimálne 66€ (33€ + 2x značka za 16,50€). Cenu za prihlásenie si vypočítate tak, že hodnotu sadzby z tabuľky č.1 vynásobíte koeficientom z tabuľky č. 2.

Tabuľka č. 1

Výkon motora v kW

Sadzba poplatku v eurách

nad

do

80 vrátane

33

80

86 vrátane

90

86

92 vrátane

110

92

98 vrátane

150

98

104 vrátane

210

104

110 vrátane

260

110

121 vrátane

360

121

132 vrátane

530

132

143 vrátane

700

143

154 vrátane

870

154

165 vrátane

1 100

165

176 vrátane

1 250

176

202 vrátane

1 900

202

228 vrátane

2 300

228

254 vrátane

2 700

254

a viac

3 900

Tabuľka č. 2

Vek vozidla

Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla

prvá evidencia

1,00

do 1 roka vrátane odo dňa prvej       evidencie

0,82

do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,68

do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,56

do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,46

do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,38

do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,32

do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,26

do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,23

do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,19

do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,16

do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,14

do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,12

do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,10

do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,09

do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,08

do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,07

nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie

0,06

Príklad: Vaše auto je vyrobené v roku 2010 a jeho výkon je 77kW.  Sadzba poplatku je 33€, koeficient veku vozidla je 0,23. Tieto dve hodnoty vynásobíme tj. 33*0,23=7,59. Ako sme písali vyššie, minimálny poplatok je 33€. Čiže cena za prihlásenie bude 33€ z rovnakého okresu, ak je z iného okresu cena za prihlásenie bude 66€.

 

4.8/5 - (60 votes)

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here