Ceny havarijného poistenia

0
113

Tak, ako aj pri zákonnom poistení, aj havarijné poistenie je komerčným typom poistnej ochrany, takže jedným z dôležitých faktorov pri jeho výbere je cena poistenia. Či už ide o poistnú ochranu auta, motocykla, prívesného vozíka alebo iných typov vozidiel, motoristi venujú nákladom na poistenie zrejme najväčšiu pozornosť.

Ceny havarijného poistenia sa pritom veľmi dynamicky menia, či už ide o zmeny v rámci rokov, alebo o zmeny vplyvom konkurenčných akcií a zliav sezónneho charakteru, čo platí aj pre rok 2019. Veľmi dôležité je preto porovnanie cien pre konkréte Kasko poistenie.

Za týmto účelom môžete buď navštíviť každú poisťovňu a zistiť si, aké sú ich aktuálne finančné podmienky a približná cena, alebo využiť online poistné nástroje. Ak hľadáte havarijné poistenie na mieru s presným výpočtom ceny alebo možnosťou porovnania všetkých poisťovní od Kooperativy až po Uniqu, skúste online porovnávač a kalkulačku.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Od čoho závisí cena havarijného poistenia a ako ju zistiť

Pri cene poistného za Kasko poistenie zohrávajú úlohu viaceré parametre týkajúce sa auta aj poistníka. Hoci poisťovne môžu mať niektoré faktory mierne odlišné, v zásade všetky sa zameriavajú na cenu poistenia z pohľadu základnej ceny a jej následného zníženia.

Cena havarijného poistenia v prvom rade závisí od hodnoty vozidla, nakoľko tento typ poistnej ochrany pokrýva škody spôsobené na tomto vozidle a to zavinené aj nezavinené.

Na základnú cenu má okrem hodnoty vplyv aj šírka poistného krytia, čiže výber konkrétnych balíčkov alebo pripoistení, v druhom rade aj územná platnosť.

Tretím dôležitým momentom sú zľavy zo základnej ceny vo forme bonusov a akcií.

Poisťovne samozrejme zverejňujú pravidelne svoje cenníky, prípadne konkrétne príklady, ktorými prezentujú ceny havarijného poistenia. V takýchto cenníkoch však nie sú započítané všetky možné faktory a predovšetkým, nemôže tu byť započítaná presná cena poisťovaného vozidla. Ide teda len o približné alebo orientačné ceny za Kasko poistenie.

Tu sú 4 faktory a podmienky, ktoré majú zásadný vplyv na konečnú cenu poistenia:

 • v prvom rade ide už o spomínanú hodnotu poisťovaného vozidla, ktorá vychádza z jeho nákupnej ceny v danej výbave, ale bez dodatočných zliav od predajcu
 • v druhom rade je dôležitým parametrom šírka poistného krytia, čiže či pôjde len o základné poistenie pre haváriu, alebo budete chcieť komplexnejšiu poistnú ochranu
 • vplyv na výslednú cenu má aj predošlý škodový alebo bezškodový priebeh, čo sa týka poistníka a jeho minulosti, avšak v každej poisťovne ide o individuálny parameter
 • väčšina poisťovní ponúka k havarijnému poisteniu aj asistenčné služby, v prípade, že sú k dispozícii dve úrovne asistencie, tak vyššia úroveň tiež zohráva úlohu

POROVNANIE MUSÍ BYŤ NA MIERU

Pokiaľ ide o porovnanie cien havarijného poistenia, to musí vychádzať nie zo všeobecných cenníkov, ale až z nastavenia poistenia presne na mieru. Práve k tomu, aby ste si zvolili takú šírku poistnej ochrany, akú pri Kasko poistení potrebujete, slúžia kalkulačky a porovnávače.

Bonusy a zľavy k havarijnému poisteniu, ktoré majú vplyv na cenu

Podobne, ako aj iné komerčné poistenia vzťahujúce sa na vozidlá, aj v prípade havarijného poistenia zohrávajú svoju úlohu viaceré bonusy a zľavy. Niektoré sa viažu k vozidlu, ďalšie k poistníkovi. Nie všetky však ponúka každá poisťovňa, situácia je veľmi individuálna.

Toto sú najviac využívané kategórie zliav, cenových výhod a bonusov ku Kasko poisteniu:

Bonus za bezškodový priebeh poistenia

 • percentuálne najvýznamnejšou zľavou, ktorú môžete získať, je bonus za bezškodový priebeh z minulosti, ktorý sa viaže priamo k poistníkovi
 • za bezškodový priebeh sa považuje taký priebeh poistenia, kedy neprišlo k vyplateniu poistného plnenia, čiže ku škodovej alebo poistnej udalosti
 • poisťovne môžu individuálne udeliť niektoré výnimky, napríklad na udalosti nezavinené a spôsobené živlami, čiže tieto prípady nemajú na bonus vplyv
 • najčastejšie sú bonusy odstupňované podľa doby bezškodového priebehu alebo počtu škodových udalostí a zľava môže dosiahnuť až 50 či 60 %
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Zľava podľa veku vozidla a poistníka

 • viaceré poisťovne zohľadňujú v rámci cien havarijného Kasko poistenia aj vekové kritérium, či už ide o vek z pohľadu vozidla alebo poistníka
 • v oboch prípadoch platí, že čím vyšší je vek, tým väčšia je zľava a teda výhodnejšia koncová cena, pričom bonus dosahuje obvykle 5 až 10 %
 • v prípade vozidla je motiváciou nalákať na poistenie aj staršie vozidlá s nižšou aktuálnou hodnotou, výmenou za to sú nižšie sadzby poistenia
 • v prípade poistníka ide o logický predpoklad, že starší a skúsenejší vodiči sú opatrnejší a riziko vzniku škodovej udalosti z ich viny je nižšie

Obchodné akcie a zľavy

 • treťou významnou kategóriou zliav sú tie, ktoré možno označiť ako obchodné, pričom obvykle sa týkajú širšieho využívania poistných služieb
 • typickou takouto zľavou je zľava pri poistení viacerých vozidiel alebo pri viacerých poistných zmluvách na rôzne typy poistenia, napríklad spolu s cestovným
 • niektoré poisťovne využívajú aj zľavy spojené s uzavretím poistenia na dlhšiu dobu, prípadne akcie a bonusy pri prechode z inej poisťovne
 • výška týchto zliav je na prvý pohľad len nepatrná, obvykle tiež do 10 %, avšak pri drahšom havarijnom poistení ide o zaujímavú úsporu

Najčastejšie otázky o cene, bonusoch a zľavách k havarijnému poisteniu

Pozerať na cenu je aj v prípade havarijného poistenia pomerne prirodzené a nemožno to vytýkať žiadnemu poistníkovi, vodičovi a motoristovi. Podstatné je však mať stále na pamäti, že efektívne poistenie je také, ktoré je komplexné, nielen výhodné.

Preto je dobré vedieť odpovede na niekoľko zásadných otázok:

Čo znamená, ak poisťovňa funguje na tzv. bezbonusovom poistení?

Oproti PZP sa v prípade Kasko poistenia veľa poisťovní zdráha uplatňovať opak bonusu za bezškodový priebeh, čiže malus, čo je navýšenie ceny poistného v prípade škodových udalostí z minulosti. Ako alternatívu tak k bonusovému systému poistenia ponúkajú bezbonusový, kedy neposkytujú bonus, ale zároveň neuplatňujú v poistení ani malus.

Má vplyv na cenu aj geografická platnosť havarijného poistenia?

Áno, má, avšak väčšina poisťovní a väčšina poistných balíčkov platí v zásade pre celú Európu, prípadne niektoré aj v Turecku alebo v európskej časti Ruska. Len skutočné minimum poistení ponúka napríklad Kasko poistenie pre územie len Slovenskej republiky alebo Slovenska a Českej republiky, čo je potom pochopiteľne o niečo lacnejšie.

Akú úlohu zohráva vo výslednej cene Kasko poistenia spoluúčasť?

Veľa motoristov považuje spoluúčasť za niečo negatívne, no v skutočnosti sa jedná o jeden z faktorov, ktorý nepriamo znižuje cenu pravidelného ročného poistného v rámci havarijného poistenia. Je pravda, že pri poistnej udalosti potom musí poistník aj zo svojej peňaženky znášať finančné náklady na jej pokrytie, ale za to má lacnejšie ročné poistné.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Má zmysel priplatiť si k poisteniu služby rozšírenej asistencie?

V prípade, ak cestujete častejšie alebo do zahraničia, určite áno. Rozdiel medzi základnou a vyššou úrovňou asistenčných služieb totiž obvykle neprekročí niekoľko Eur za rok, ale získate oveľa širšiu ochranu a hlavne praktickú pomoc. Vyššie asistenčné služby majú aj vyššie finančné limity a to oceníte predovšetkým na cestách v zahraničí.

Uzatvorenie havarijného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Pokiaľ chcete získať najlepšiu cenu havarijného poistenia, základom je využitie porovnania, ktoré vám ukáže všetky možnosti, či už z pohľadu poisťovní, poistných balíčkov, pripoistení alebo asistenčných služieb. Najjednoduchšie to viete spraviť cez internet.

Online poistné porovnávače fungujú na jednoduchom princípe:

Do poistnej kalkulačky zadáte údaje o svojom vozidle a o sebe ako poistníkovi.

Zvolíte si poistné krytie vrátane všetkých pripoistení a asistenčných služieb.

Porovnávač vám ukáže porovnanie alternatív, vyberiete si tú najvýhodnejšiu.

Potom už len podpíšete poistnú zmluvu, odošlete dokumenty a zaplatíte poistné.

Takýmto štýlom si viete dojednať havarijné poistenie pre všetky poistiteľné vozidlá od motocyklov až po ľahké úžitkové autá. Podľa toho, či poisťujete staršie vozidlo s poistnou históriou alebo novo kúpene vozidlo, ešte doručíte poisťovne potrebné doklady vrátane faktúry, preberacieho protokolu či potvrdení o priebehu poistenia z minulosti.

Porovnanie Kasko poistenia online má aj ďalšie výhody:

 • veľmi dôležitým benefitom je pohodlie, nakoľko nemusíte nikam ísť, s nikým sa stretnúť a s nikým telefonovať, poistenie si vyberiete online
 • rovnako tak nemusíte poznať ani všetky ponuky, sezónne akcie alebo zľavy poisťovní, porovnávač či kalkulačka vám poistenie pripravia na mieru a komplexne
 • plusom je aj to, že celé porovnanie je nezávislé a nestranné, takže vy sami zistíte, ktorá ponuka je pre vás a vaše vozidlo naozaj najlacnejšia
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Dôležitou nefinančnou výhodou, okrem samotného komplexného porovnania, je aj získanie väčšieho rozhľadu o jednotlivých ponukách a možnostiach havarijného poistenia celkovo. Viacero online kalkulačiek a porovnávačov je aj súčasťou väčších poistných portálov, ktoré poskytujú nestranné a nezávislé poradenstvo pri poistení.

FLEXIBILITA PRI OBHLIADKE AJ PLATENÍ

Využitie online nástrojov so sebou prináša flexibilitu nielen pri dojednaní poistenia, ale aj pri jeho platení, nakoľko môžete okrem štandardnej platby šekom využiť aj pohodlnejšiu platbu cez internet. Poisťovne sa vám tiež prispôsobia ohľadom termínu obhliadky.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie havarijné poistenie

Výhodné havarijné poistenie vám vedia na mieru vypočítať aj poistné kalkulačky, ktoré pracujú práve s požiadavkami na poistné krytie, ktoré sú presne podľa vašich predstáv. Na internete ich možno nájsť viacero, no s početnosťou automaticky neprichádza kvalita.

Dôležitý je teda výber kritérií pre takéto nástroje:

 • v prvom rade dajte prednosť overeným značkám porovnávačov alebo kalkulačiek, ktoré poznáte, majú viacero referencií a recenzií alebo sú na trhu dlhšiu dobu
 • plusom je aj to, ak sú takéto poistné nástroje súčasťou väčších a komplexných portálov venujúcich sa poisteniu, prípadne ak majú aj poradenskú infolinku
 • sledujte, či je porovnanie v porovnávači komplexné, čiže sa týka aj nefinančných parametrov, a či je zároveň nestranné a zahŕňa všetky možnosti poistenia
 • dôležité je, aby vám kalkulačka vedela poistenie nielen vypočítať, ale aby cena bola konečná, bez skrytých poplatkov a so zarátaním všetkých zliav

Rovnako tak je dobré, ak viete využiť v prípade poistnej kalkulačky alebo porovnávača nielen funkciu výpočtu a porovnania havarijného poistenia, ale aj funkcie týkajúce sa uzatvorenia či platby poistenia priamo cez internet z pohodlia domova. Práve kvôli týmto možnostiam, ktoré internet ponúka, treba vsadiť na seriózne a overené nástroje.

Kvalitnú kalkulačku pre online havarijné poistenie nájdete aj u nás:

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

4.9/5 - (44 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here