Zelená karta

0
422

Zelená a biela karta patria medzi doklady potvrdzujúce uzatvorenie PZP, čiže poistenia zodpovednosti za škody spôsobené motorovým vozidlom. Biela karta je takýmto dokladom na Slovensku, zelená karta je určená do zahraničia. Vydáva sa k uzavretiu zákonného poistenia a to bez ohľadu na to, či ide o poistenie na auto, motocykel, skúter alebo iné vozidlo.

Základnú povinnosť, ktorú poistenec má, je nosiť zelenú kartu so sebou a vedieť ňou preukázať platné povinné zmluvné poistenie. Ak ju napríklad zabudnete doma a zastaví vás cestná kontrola, neminie vás pokuta. To platí v zásade v každej jednej krajine v zahraničí.

Zelenú kartu získate spoločne s bielou a údaje na nej musíte udržiavať vždy aktuálne. Zároveň musia korešpondovať aj s údajmi v technickom preukaze a s vašimi údajmi ako poistníka. Karta slúži aj ako kontakt pre vás v prípade škodovej alebo poistnej udalosti, nakoľko spravidla obsahuje aj údaje o poisťovni a kontakt na jej infolinku alebo asistenčné služby.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je zelená karta, na čo slúži a kde platí

Zelená karta patrí medzi dokumenty spojené s povinným zmluvným poistením, pričom ju získate z tej poisťovni, z ktorej máte zákonne poistenie dojednané. Samotná karta má formát zhruba tretiny veľkosti A4 a je so zeleným podkladom, preto aj ten názov.

Zelená karta je doklad, ktorý potvrdzuje uzatvorenie a zároveň aj platnosť PZP, čiže ide o doklad, ktorým viete preukázať, že máte uzatvorené povinné zákonné poistenie.

Jej oficiálny názov je medzinárodná automobilová poisťovacia karta a je vydávaná Kanceláriou zelenej karty, u nás z poverenia Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Karta má platnosť spravidla 1 technický rok a to presne od dátumu jej vydania.

Ak si uzatvoríte poistenie napríklad cez internet alebo pri kúpe vozidla u predajcu, môže byť postup vydania karty mierne odlišný. V tomto prípade sa totiž najprv vydáva dočasná zelená karta a dočasná biela karta a po prihlásení vozidla alebo po zaplatení riadneho poistného vám príde na email alebo poštou už riadna zelená karta a riadna biela karta s aktuálnymi údajmi.

Zelená karta platí v krajinách Kancelárie zelenej karty, konkrétne ide o tieto štáty:

Albánsko, Andorra, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Irán, Írsko, Island, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina

OVERTE SI AJ ASISTENČNÉ SLUŽBY

V zahraničí je veľmi dôležité sledovať aj to, či v krajine, kam idete, poskytuje vaša poisťovňa asistenčné služby a na akej úrovni. Kým v členských štátoch Európskej únie to nie je problém, v prípade niektorých krajín zasahujúcich aj mimo Európsky kontinent je to individuálne.

Vzor zelenej karty a čo zelená karta obsahuje

Bez ohľadu na to, v akej poisťovni budete mať vozidlo poistené, že zelená karta má jednotný dizajn a zhodný okruh údajov. Tie slúžia v prvom rade na overenie dojednania platného zákonného poistenia, v druhom rade na spárovanie zelenej karty s vami a s vozidlom.

Zelená karta obsahuje nasledovné údaje:

Údaje pre identifikáciu povinného zmluvného poistenia

 • základným údajom je číslo zelenej karty, ktoré sa nachádza v samostatnej kolónke a obsahuje tak číslo samotnej karty, ako aj kód krajiny a kód poisťovne
 • druhým dôležitým údajom je údaj o poisťovni, ktorá kartu vydala, pričom tu sú uvádzané názov, adresa, logo, telefonický kontakt, mail a webová stránka
 • veľmi dôležitým údajom sú aj dátumy, konkrétne dátum platnosti zelenej karty, kde sa udáva dátum od a dátum do, čiže presné dátumy ohraničujúce platnosť
 • v rámci identifikácie poisťovateľa sa uvádza aj podpis poisťovateľa v samostatnom poli na prednej strane karty, na rozdiel od bielej karty tu nie je pečiatka poisťovne

Údaje pre identifikáciu poisteného vozidla a identifikáciu poistenca

 • druhou oblasťou sú údaje identifikujúce vozidlo, na ktoré sa povinné zmluvné poistenie a zelená karta preukazujúca toto poistenie vzťahujú
 • samostatným údajom pre jasnú identifikáciu vozidla je údaj o evidenčnom čísle vozidla, čiže ŠPZ, alternatívne tu môže byť číslo podvozku alebo motora
 • ďalším údajom je značka vozidla, konkrétne teda továrenské označenie značky, spolu s ňou sa udáva aj kategória vozidla, čiže napríklad osobné auto alebo motocykel
 • v samostatnom poli sú na zelenej karte obsiahnuté aj údaje o poistníkovi, konkrétne ide o meno alebo názov v prípade spoločnosti a adresu trvalého bydliska alebo sídla
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Údaje o územnej platnosti,  kontakty na zahraničné kancelárie a ďalšie údaje

 • tretím okruhom informácií uvedených na zelenej karte sú informácie o územnej platnosti karty spoločne s doplňujúcimi informáciami o výnimkách v štátoch
 • na prednej strane sa nachádzajú tiež vysvetlivky ku kategorizácii vozidla, označenie karty, označenie vydavateľa karty a miesto pre ďalšie informácie od poisťovne
 • na zadnej strane karty sa potom nachádzajú kontakty na zahraničné kancelárie v rámci Kancelárie zelenej karty, čiže ich adresa a tiež telefonický kontakt

Najčastejšie otázky o zelenej karte a všeobecne o PZP

Na rozdiel od bielej karty, väčšina bežných motoristov sa o zelenú kartu ako takú príliš nezaujíma. Sú dokonca aj prípady, že si ju mýlia s bielou kartou a považujú ich za identické z hľadiska ich funkcie. Z toho potom pramenia aj praktické problémy.

Prinášame preto odpovede na tie najdôležitejšie otázky:

Môžem pri cestnej kontrole predložiť namiesto bielej karty zelenú a naopak?

Nie, hoci je pravdou, že obe tieto karty majú zhodnú úlohu, čiže doložiť splnenie povinnosti uzatvorenia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Kým ale biela karta platí len na území Slovenskej republiky, zelená zas platí len na území zahraničných štátov. Absencia správneho dokladu tak bude mať za následok pokutu.

Kde všade a v akých situáciách budem zelenú kartu potrebovať?

Ide už o spomínanú situáciu pri cestnej kontrole, ale predovšetkým o situáciu, kedy príde k škodovej udalosti alebo k dopravnej nehode. V tom prípade sa budete musieť preukázať tomu, komu ste spôsobili škodu, prípadne miestnej dopravnej polícii, platnou zelenou kartou kvôli krytiu nákladov a škôd. Zelenú kartu môže tiež vyžadovať asistenčná služba.

Platí aj taká zelená karta, ktorú mi poisťovňa zaslala len na email?

Áno, je jedno, či vám zelenú kartu poisťovňa pošle poštou vo vytlačenej podobe alebo mailom v elektronickej podobe, dôležité je len to, aby jej forma a obsah spĺňali dohodnuté medzinárodné štandardy. Ak si budete túto kartu tlačiť z emailu, snažte sa o čo najlepšiu kvalitu tlače, aby boli všetky údaje o vás, vozidle a poisťovni maximálne čitateľné.

Čo mám robiť v prípade, ak cestujem do krajiny, kde zelená karta neplatí?

V prípade, že budete s vašim motorovým vozidlom cestovať aj do krajiny, ktorá nie je členským štátom Kancelárie zelenej karty, musíte si ešte pred fyzickým vstupom do tejto krajiny dojednať tzv. hraničné poistenie. Ide o poistenie zodpovednosti za škody spôsobené motorovým vozidlom, ktoré ale platí len v danej krajine a nikde inde.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie PZP

Či už budete cestovať do zahraničia alebo nie, bielu a zelenú kartu vám poisťovňa vydá automaticky k uzatvorenému povinnému zmluvnému poisteniu. Pokiaľ si ho chcete dojednať maximálne pohodlne a zároveň aj výhodne, môžete tak spraviť aj online cez internet.

Postup uzatvorenia PZP je pritom naozaj jednoduchý:

Cez PZP kalkulačku si na základe ŠPZ alebo vložených údajov vypočítate poistné.

S využitím porovnávača zistíte, ktorá poisťovňa ponúka najlepšie podmienky a cenu.

Vyplníte vlastné údaje a odošlete žiadosť o uzatvorenie vybraného poistenia.

Na mail vám príde zmluva, tú podpíšete, zaplatíte poistné a užívate si nové PZP.

Takýmto spôsobom si viete dojednať zákonné poistenie pre všetky typy vozidiel, či už pôjde o auto, motorku alebo iné motorové vozidlo s povinnosťou uzatvorenia PZP. Všetko viete vybaviť z pohodlia domova, okrem výpovede starej poistnej zmluvy. Tú musíte podať súčasne s podpisom novej a v písomnej forme zaslať poštou starej poisťovni.

Vďaka možnosti dojednania PZP online však získate tieto výhody:

 • na jednom mieste si viete porovnať s využitím online porovnávača a kalkulačky všetky poisťovne a vybrať si tak poistku, ktorá bude najvýhodnejšia
 • ušetríte veľa času a energie, nemusíte totiž obehávať poisťovne osobne a ani študovať ich cenníky, vďaka kalkulačke máte výpočet poistenia za pár minút
 • získate tiež možnosť zaplatiť poistné priamo z domu, aspoň v prípade tých kvalitnejších porovnávačov a kalkulačiek, napríklad kartou online alebo cez mobil

Ak sa rozhodnete pre vybavenie PZP cez kalkulačky a porovnávače, pôjde o najrýchlejšiu a najpohodlnejšiu cestu. Je pritom jedno, či budete poisťovať nové auto, alebo len meniť poisťovňu z minulého roka. Čoraz viac vodičov a motoristov využíva tieto nástroje práve kvôli tomu, že nemusia nikam chodiť a všetko vybavia z domu a cez internet.

ZELENÁ KARTA PRÍDE ELEKTRONICKY

Na email vám v elektronickej podobe príde nielen poistná zmluva alebo poistné podmienky, ale aj biela a zelená karta. Tieto doklady preukazujúce uzatvorenie poistnej zmluvy si stačí doma vytlačiť a založiť do auta, nakoľko ide o riadne, platné a oficiálne doklady k PZP.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najkomplexnejšie PZP

Ak si chcete dojednať nielen lacné, ale najmä komplexné povinné zmluvné poistenie, ktoré bude mať široké krytie a prípadne aj nejaké pripoistenia, nevyhnutné je získať predstavu o ponuke na trhu. Práve na to slúžia spomínané porovnávače a kalkulačky.

Vyberte si však len tie seriózne, ktoré by mali splniť tieto podmienky:

 • pôjde o nástroje s dlhšou históriou pôsobenia a bohatými referenciami, ideálne také, ktoré sú súčasťou portálov zameraných práve na poistenie alebo poistenie áut
 • výpočet poistného je presný, zahŕňa aktuálne ceny, všetky zľavy a bonusy sú započítané a porovnanie poisťovní je nestranné a zahŕňa konečné ceny
 • plusom je, ak viete cez tieto nástroje poistenie nielen uzatvoriť, ale aj zaplatiť, platba však musí ísť priamo poisťovni a nie žiadnemu sprostredkovateľovi
 • pre získanie naozaj komplexného PZP musí byť aj porovnanie komplexné, čiže by porovnávač mal porovnať aj poistné krytie, limity a možné pripoistenia k PZP

Ak viete, že budete častejšie cestovať do zahraničia, pozerajte pri výbere povinného zmluvného poistenia aj na šírku asistenčných služieb. Niektoré poisťovne môžu mať tiež aj príplatkové rozšírené asistenčné služby a to viete využiť práve mimo Slovenska. Kvalitná kalkulačka alebo porovnávač vás na to samozrejme upozornia.

Ak hľadáte overenú a serióznu kalkulačku pre PZP, tu je jedna priamo online:

5/5 - (34 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here