Amortizácia vozidla pri PZP

0
419

Amortizácia je pojem, ktorý bol v minulých rokoch doslova strašiakom pre povinné zmluvné poistenie, presnejšie pre poistencov. Zjednodušene by sa dalo povedať, že amortizácia v praxi znamená nevyplatenie celého poistného plnenia poškodenému pri poistnej alebo škodovej udalosti, ale krátenie tohto poistného plnenia o výpočet tzv. zhodnotenia vozidla.

Hoci sa za posledných 5 rokov v tejto oblasti dosiahlo významného zlepšenia na poistnom trhu a väčšina poisťovní od toho upustila, uplatňovanie amortizácie motorového vozidla pri poistnej udalosti je bohužiaľ v prípade niektorých poisťovní stále realitou aj v roku 2019.

Riešenie tohto problému môže mať viacero foriem. Najúčinnejším, no zároveň najdrahším, je havarijné poistenie. Pokiaľ chcete zostať len pri zákonnej poistke, môžete si dojednať aj pripoistenie, no nie všetky poisťovne ho ponúkajú. Posledným riešením je výber PZP na základe kritéria uplatňovania amortizácie. Tým však ochránite viac iných, ako seba.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je amortizácia pri PZP a ako funguje v praxi

Amortizácia je stav, kedy dochádza k opotrebeniu alebo k poklesu hodnoty opotrebením. V prípade zákonného poistenia ide v podstate o znehodnotenie vozidla vplyvom veku, avšak zároveň tu dochádza k opačnému efektu, čiže zhodnoteniu, pri oprave škody.

Amortizácia pri povinnom zmluvnom poistení znamená krátenie poistného plnenia tak, aby neprišlo k nadmernému zhodnoteniu vozidla pri oprave vplyvom nových dielov.

Výpočet pre určenie poistného plnenia pozostáva teda zo zhodnotenia hodnoty vozidla pred opravou a po nej, pričom poisťovňa chce zachovať pôvodnú hodnotu vozidla.

Výsledkom jE zníženie vyplateného plnenia a nutnosť doplatiť rozdiel z vlastného vrecka.

Zjednodušene povedané, pri uplatnení amortizácie príde zo strany poisťovne k zaplateniu opravy škody len do takej výšky, aby hodnota vozidla po oprave nebola neúmerne vyššia, ako hodnota pred opravou. Pokiaľ sa vozidlo vykonanou opravou zhodnotilo oproti pôvodnému stavu, od nákladov preplácaných poisťovňou sa odpočíta práve toto zhodnotenie.

V praxi to znamená, že amortizácia má tieto negatívne vplyvy na vozidlo a poistníka:

 • ak poisťovňa uplatní amortizáciu, môže vyplatiť servisu náklady len do istej výšky a vy budete musieť zaplatiť zvyšok, v opačnom prípade servis auto nevydá
 • pokiaľ poisťovňa zaplatí servisu celú faktúru za opravy, môže od vás vyžadovať práve rozdiel vo výške amortizácie, čo ale nič nemení na výsledku
 • najvyššia amortizácia sa týka vozidiel s vyšším vekom, nakoľko amortizačná prirážka je podľa veku odstupňovaná, v nevýhode sú teda majitelia starších vozidiel
 • amortizácia sa začína spravidla uplatňovať na vozidlá s vekom vyšším ako 3 roky, niektoré poisťovne ale môžu tento limit zvýšiť na 5 rokov

ROZLIČNÉ PRÁVNE NÁZORY

Pre objektivitu treba dodať, že na uplatňovanie amortizácie existujú viaceré právne názory. Niektoré takýto spôsob likvidácie škodovej a poistnej udalosti hodnotia pozitívne, iné zas negatívne. Faktom však je, že niektoré poisťovne amortizáciu stále uplatňujú.

Možnosti, ako riešiť problémy s amortizáciou pri PZP

Hoci amortizáciu pri povinnom zmluvnom poistení uplatňuje len drvivá väčšina poisťovní na trhu, stále sa môžete kvôli tomuto systému dostať do finančných problémov. Platí to tým viac, čím staršie vozidlo máte a čím väčší bude rozsah škôd v dôsledku škodovej udalosti.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Na vysporiadanie sa s týmto problémom existujú 4 možnosti:

Výber poisťovne, ktorá amortizáciu pri PZP neuplatňuje

 • prvou možnosťou riešenia problému s amortizáciou pri povinnom zmluvnom poistení je výber poisťovne, ktorá amortizáciu pri plnení neuplatňuje
 • takýmto spôsobom primárne pomôžete najmä budúcemu poškodenému, ale zároveň aj sebe a to v prípade, ak by od vás poškodený vyžadoval finančnú kompenzáciu
 • sekundárnym efektom je, že bude postupne klesať počet vozidiel poistených v poisťovniach, ktoré si uplatňujú amortizáciu

Pripoistenie pre prípad amortizácie k PZP

 • druhou možnosťou je dojednanie špeciálneho pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu, ktoré by krylo rozdiel v dôsledku amortizácie
 • v praxi sa potom bude postupovať tak, že ak vám spôsobí škodu vozidlo, ktorého poistenie bude vyplatené s amortizáciou, pripoistenie rozdiel dorovná
 • hoci je toto riešenie z hľadiska výsledku efektívne, jeho objektívnou nevýhodou je, že takéto pripoistenie je veľmi málo rozšírené

Použitie lacnejších náhradných dielov pri oprave

 • možnosťou, ktorú síce môžete uplatniť vždy, ale je náročná na čas a energiu, je zabránenie zhodnotenia vozidla následkom jeho opravy
 • v tomto prípade môžete postupovať tak, že opravu vykonáte nie s použitím nových a originálnych dielov, ale mierne opotrebených alebo neoriginálnych
 • nevýhodou riešenia však je, že tým objektívne znižujete kvalitu vozidla a použité diely nemusia mať rovnaké kvalitatívne parametre

Havarijné poistenie motorového vozidla

 • poslednou a asi najefektívnejšou možnosťou riešenia amortizácie z pohľadu pomeru ceny a výsledku je uzatvorenie havarijného poistenia vozidla
 • v tomto prípade vám havarijná poistka pokryje celú sumu opravy poistenia vášho vozidla, pokiaľ sa teda nejedná o totálnu škodu na vozidle
 • nevýhodami tohto riešenia sú, že uplatnením plnenia z havarijného poistenia môžete prísť o bonus a pri totálnej škode si zároveň príliš nepomôžete

Najčastejšie otázky o amortizácii vozidla pri PZP

Problematiku amortizácie väčšina poistníkov a vodičov nerieši až do momentu, kým nepríde k takej škodovej alebo poistnej udalosti, ktorá bude príčinou uplatnenia amortizácie zo strany poisťovne. Preto je dôležité už vopred poznať tento problém v praxi.

Tu sú najviac kladené otázky o amortizácie a odpovede na ne:

Ktoré poisťovne na trhu neuplatňujú amortizáciu pri zákonnom poistení?

Posledné známe údaje sú k začiatku roka 2018. Z poisťovní, ktoré poskytujú v rámci neživotného poistenia aj povinné zmluvné poistenie vozidiel, amortizáciu pri poistnom plnení určite neuplatňujú Allianz, ČSOB, Generali, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, KooperativaUniqa. V prípade ostatných poisťovní sa informujte na aktuálny stav.

Aký spôsob likvidácie poistnej udalosti je pre poistníka najlepší?

Jednoznačne spôsob vyplatenia poistného plnenia bez amortizácie a s využitím tzv. krycieho listu. Ten vystaví poisťovňa vinníka poistnej či škodovej udalosti voči servisu, ktorý bude riešiť opravu poškodeného vozidla. Vďaka kryciemu listu poisťovňa garantuje vyplatenie nákladov na opravu vozidla a všetci tak majú istotu rýchlej a riadnej opravy.

Aký je výpočet alebo vzorec pre uplatňovanie amortizácie?

Každá poisťovňa má tento vzorec nastavený individuálne a existujú dva najčastejšie prístupy k výpočtu amortizácie. Prvý prístup počíta s vekom vozidla a poklesom jeho hodnoty podľa tejto premennej. Druhý prístup počíta znehodnotenie vozidla na základe prejdených kilometrov. Niektoré poisťovne môžu uplatňovať aj kombináciu oboch spôsobov.

Existujú aj iné prípady okrem amortizácie, kedy je poistné plnenie krátené?

Áno a väčšina poisťovní ich uplatňuje. Najčastejšie ide o prípady, kedy bola poistná alebo škodová udalosť spôsobená vodičom pod vplyvom alkoholu, prípadne, keď k nej prišlo s vozidlom, ktoré bolo dlhodobo technicky nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách. Vtedy poisťovne poistné krátia alebo jeho čas vymáhajú.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie PZP

V prípade, že si chcete uzatvoriť zákonné poistenie vozidla, ktoré najlepšie splní všetky vaše požiadavky na kompletnú poistnú ochranu, odporúčame využiť porovnanie PZP cez internet. Takýmto spôsobom, čiže online, si viete dokonca zákonnú poistku aj dojednať.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ak ide o postup, ako na to, ten možno opísať nasledovne:

Na úvod do PZP kalkulačky vložíte údaje o sebe a vozidle a počkáte na výpočet.

Porovnáte si cenu poistného, ale aj nefinančné faktory vrátane amortizácie.

Vyberiete si najlepšie poistenie, vyplníte žiadosť a počkáte, kým príde poistná zmluva.

Tú podpíšete, vypoviete starú poistku, zaplatíte poistné a môžete si užívať nové PZP.

Celý tento proces nemusí trvať viac než pár minút. Všetko zariadite z pohodlia domova, nemusíte nikam chodiť, nemusíte študovať cenníky poisťovní a vidíte hneď online, ktoré poistenie sa oplatí najviac a ktoré poistenie ponúka úhradu škôd bez amortizácie. To platí najmä vtedy, ak na to využijete kvalitné kalkulačky a porovnávače.

S nimi získate pri uzatváraní PZP zároveň aj tri dôležité benefity.

 • prvým benefitom je úspora času a energie, nakoľko kalkulačka za vás vypočíta poistné so zohľadnením všetkých zliav a porovnávač za vás porovná všetky poistky
 • druhým benefitom je jednoduchosť, nemusíte totiž spraviť nič iné, iba zadať vlastné údaje a údaje o aute, niektorým kalkulačkám stačí dokonca len PZP
 • tretím benefitom je rýchlosť, pri použití overených nástrojov vám príde poistná zmluva na mail takmer ihneď a dokonca viete za poistku takmer ihneď aj zaplatiť

Platba totiž môže prebiehať napríklad už aj platobnou kartou online alebo s využitím QR kódu aj cez mobilný telefón. Na mail vám prídu okrem poistnej zmluvy aj biela a zelená karta, ktoré si môžete vytlačiť a máte tak hneď všetky doklady po ruke. Samozrejmosťou je, že PZP online uzavriete na auto, motorku aj iné vozidlá.

PÍSOMNÁ VÝPOVEĎ STAREJ ZMLUVY

Na rozdiel od procesu dojednania novej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení, ktorý viete zvládnuť jednoducho aj cez internet, výpoveď starej zmluvy musíte spraviť jedine písomnou formou. Takto napísanú výpoveď potom treba doručiť poisťovni poštou.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Čoraz viac majiteľov vozidiel a vodičov využíva na dojednanie a uzatvorenie povinného zmluvného poistenia práve spomínané kalkulačky a online porovnávacie nástroje. Vďaka nim zistia nielen cenu poistenia, ale aj poistné podmienky, napríklad uplatňovanie amortizácie.

Pri výbere vhodného nástroja však pozerajte na tieto podmienky:

 • výpočet poistného PZP kalkulačkou by mal vychádzať z aktuálnych cien a s využitím všetkých bonusov, malusov a zliav, zároveň by mala byť cena konečná
 • dôležité je však pozerať nielen na ceny, ale aj na poistné podmienky, poistné krytie, pripoistenia a amortizáciu, preto by mal byť porovnávač čo najviac komplexný
 • zároveň platí, že lepšie je využiť také kalkulačky a porovnávacie služby, ktoré sú súčasťou známejších portálov o poistení, ideálne s dlhším pôsobením
 • v neposlednom rade treba pozerať aj na spôsob uzatvorenia a platby za PZP, čím viac informácii máte a čím je proces transparentnejší, tým výhodnejšie pre vás

Len vtedy, ak použijete na výpočet a porovnanie kvalitnú a overenú kalkulačku alebo porovnávač, viete naplno využiť výhodu uzatvorenia zákonnej poistky online. Komplexné porovnanie poistiek, presný výpočet poistného a možnosť nielen dojednania, ale aj platby za PZP z domu, to všetko je doménou len serióznych nástrojov.

Jeden taký v podobe online PZP kalkulačky prinášame aj na tomto mieste:

4.9/5 - (36 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here